Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22.03.1961, sp. zn. 12 Co 136/61, ECLI:CZ:KSUL:1961:12.CO.136.1961.1

Právní věta:

Odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí při stížnosti pro porušení zákona není důvodem zrušení exekuce podle § 445 odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Datum rozhodnutí: 22.03.1961
Spisová značka: 12 Co 136/61
Číslo rozhodnutí: 44
Rok: 1962
Sešit: 5
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Exekuce, Řízení před soudem, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 142/1950 Sb. § 213
§ 445
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 44/1962 sb. rozh.

Odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí při stížnosti pro porušení zákona není důvodem zrušení exekuce podle § 445 odst. 1 písm. a) o. s. ř.

(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n/L. z 22. března 1961, 12 Co 136/61).

Okresní soud v Děčíně zrušil podle § 445 odst. 1 písm. a) o. s. ř. k návrhu dlužníka exekuci zabavením platu k vydobytí pohledávky pro úhradu osobních potřeb; vycházel přitom z názoru, že exekuční titul pozbyl vykonatelnosti v důsledku toho, že rozhodnutím Nejvyššího soudu podle § 213 o. s. ř. byla odložena vykonatelnost rozhodnutí, na jehož základ byla exekuce povolena, až do pravomocného rozhodnutí o podané stížnosti pro porušení zákona.

Krajský soud v Ústí n. Labem rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že návrh na zrušení exekuce zamítl.

Odůvodnění:

Skutečnost, že rozhodnutí Nejvyššího soudu podle § 213 o. s. ř. byla odložena vykonatelnost rozhodnutí, na jehož základě byla exekuce povolena, až do pravomocného rozhodnutí o podané stížnosti pro porušení zákona, není důvodem ke zrušení exekuce. V tomto případě již vznikl exekuční titul i jeho vykonatelnost a exekuce byla pravomocně povolena a jeho vykonatelnost ani dodatečně nezanikly a nelze proto exekuci zrušit – vykonatelnost byla pouze odložena. Podstatu odkladu vykonatelnosti nutno spatřovat v tom, že po dobu, po kterou je vykonatelnost dočasně suspendována, nelze plnění ji uložené v exekučním titulu vynucovat. Tomuto obsahu odkladu vykonatelnosti odpovídá povolení odkladu exekuce ( § 444 o. s. ř.), jímž se dosáhne pro exekuční řízení obsahově stejného účinku, tj. že se po dobu odkladu plnění z exekučního titulu nevynucuje.

Odkladem vykonatelnosti se ještě nic nemění na obsahu a povaze vykonatelnosti, jen dočasně nelze plnění, v ní vymezené vynucovat, aniž by však tuto svou vlastnost ztratila (srov. Komentář k občanskému soudnímu řádu, III. díl, str. 133).

Poněvadž tedy obsahu odkladu vykonatelnosti odpovídá odklad exekuce podle § 444 o. s. ř., která může soud vyslovit i z úřední povinnosti, nikoliv však její zrušení, nezbylo než napadené usnesení změnit tak, že se návrh na zrušení exekuce zamítá.