Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli využít našeho newsletteru. Tyto zásady zpracování osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.

2. Shromažďování osobních údajů

Na našem webu shromažďujeme pouze e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli při přihlášení k newsletteru. Žádné další osobní údaje neshromažďujeme.

3. Právní titul shromažďování a zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste projevili přihlášením k odběru našeho newsletteru.

4. Účel zpracování a použití osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a používáme pouze k odesílání newsletteru a informací spojených s našimi službami. Vaše údaje nebudeme sdílet s třetími stranami.

5. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Používáme standardní bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před neoprávněným přístupem.

5. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, resp. do doby odhlášení z odběru našeho newsletteru.

6. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracování osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese: sbirka@nsoud.cz.