Rozšířené vyhledávání

Nová rozhodnutí ve Sbírce

Novinky

sbirka-anotace3

Anotace sbírkových rozhodnutí

06.06.2024

Vážení čtenáři a příznivci Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, od konce května 2024 nově naleznete pod texty jednotlivých rozhodnutí – po rozbalení ikony „Další údaje“ – stručnou anotaci daného sbírkového…

photograf Aleš Ležatka Brno

Nejvyšší soud

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení o mimořádných opravných prostředcích s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Mimořádnými opravnými prostředky jsou dovolání proti rozhodnutím soudů druhého stupně a také stížnosti pro porušení zákona. Nejvyšší soud rozhoduje rovněž o určení místní příslušnosti v soudnictví, uznávání cizozemských rozhodnutí, povolení průvozu osoby na základě evropského zatýkacího rozkazu, přezkumu příkazů k odposlechu či v pochybnostech o vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení.