Rozšířené vyhledávání

Nová rozhodnutí ve Sbírce

Novinky

Omezený provoz stránek

04.01.2022

Vážení návštěvníci, v současnosti jsou stránky Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a Výběru rozhodnutí ESLP pro justiční praxi ve výstavbě,…

photograf Aleš Ležatka Brno

Nejvyšší soud

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení o mimořádných opravných prostředcích s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Mimořádnými opravnými prostředky jsou dovolání proti rozhodnutím soudů druhého stupně a také stížnosti pro porušení zákona. Nejvyšší soud rozhoduje rovněž o určení místní příslušnosti v soudnictví, uznávání cizozemských rozhodnutí, povolení průvozu osoby na základě evropského zatýkacího rozkazu, přezkumu příkazů k odposlechu či v pochybnostech o vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení.