Rozšířené vyhledávání

Nová rozhodnutí ve Sbírce

Novinky

sbirka-aktuality

Představení obsahu detailu sbírkového rozhodnutí

16.07.2024

Vážení čtenáři a příznivci Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, pro přehlednost a zjednodušení Vaší práce se záznamy sbírkových rozhodnutí Nejvyššího soudu, zveřejňovaných na zdejších stránkách www.sbirka.nsoud.cz, Vám na následujících řádcích…

photograf Aleš Ležatka Brno

Nejvyšší soud

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení o mimořádných opravných prostředcích s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Mimořádnými opravnými prostředky jsou dovolání proti rozhodnutím soudů druhého stupně a také stížnosti pro porušení zákona. Nejvyšší soud rozhoduje rovněž o určení místní příslušnosti v soudnictví, uznávání cizozemských rozhodnutí, povolení průvozu osoby na základě evropského zatýkacího rozkazu, přezkumu příkazů k odposlechu či v pochybnostech o vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení.