Elektronizace Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek

29.12.2021

Vážení a milí čtenáři,

od 1. 1. 2022 Nejvyšší soud s ohledem na všeobecné trendy modernizace a elektronizace společnosti a snadnější šíření informací upouští od vydávání Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, tzv. „zelené sbírky“ v tištěné podobě. Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek byly do 31. 12. 2021 publikovány ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s., její šíření však bylo vázáno na úhradu předplatného, což vedlo k omezenému přístupu k tomuto zásadnímu zdroji pro spravedlivé a jednotné rozhodování soudů.

Nejvyšší soud se zhostí svojí zákonné povinnosti, spočívající ve sjednocování rozhodování soudů, publikací vlastních rozhodnutí a stanovisek zařazených do zelené sbírky, jejím zveřejněním na těchto stránkách.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek bude nově dostupná zdarma široké veřejnosti, bude vytvářena a spravována výhradně a samostatně Nejvyšším soudem.

Elektronizací Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek bude eliminováno uživatelské omezení vyplývající z tištěné podoby. Nová digitalizovaná podoba zelené sbírky bude výrazně obohacena o další informace a funkcionality oproti stávající elektronické podobě.

Nezávislost Nejvyššího soudu na dalším komerčním subjektu, zajišťujícím vydávání zelené sbírky, nám dovolí mimo jiné nelimitovat rozsah sešitů Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Totéž se týká i Výběru rozhodnutí ESLP pro justiční praxi, tzv. „modré sbírky“.

 

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., v. r.

předseda Nejvyššího soudu

Sdílejte článek

Linkedin

Podobné články