Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 29.05.1962, sp. zn. 1 Ndt 181/62, ECLI:CZ:NS:1962:1.NDT.181.1962.1

Právní věta:

Příslušný k rozhodnutí podle § 332 odst. 1 tr. ř. o tom, zda se podmíněně propuštěný osvědčil, je se zřetelem k § 333 odst. 1 tr. ř. krajský soud, v jehož obvodu je útvar NZ, z něhož byl odsouzený za účinnosti tr. ř. z r. 1956 před novou územní organizací podmíněně propuštěn.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 29.05.1962
Spisová značka: 1 Ndt 181/62
Číslo rozhodnutí: 38
Rok: 1962
Sešit: 5
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Podmíněné propuštění, Příslušnost soudu
Předpisy: 141/1961 Sb. § 332 ods. 1
§ 333 ods. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 38/1962 sb. rozh.

Příslušný k rozhodnutí podle § 332 odst. 1 tr. ř. o tom, zda se podmíněně propuštěný osvědčil, je se zřetelem k § 333 odst. 1 tr. ř. krajský soud, v jehož obvodu je útvar NZ, z něhož byl odsouzený za účinnosti tr. ř. z r. 1956 před novou územní organizací podmíněně propuštěn.

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 29. května 1962 – 1 Ndt 181/62).

Krajský soud v Ústí nad Labem vyslovil nesouhlas s postupem krajského soudu v Praze, který mu postoupil k řízení podle § 332 odst. 1 tr. ř. spis býv. krajského soudu v Liberci, v němž bylo rozhodnuto o podmíněném propuštění odsouzeného P., který si odpykával trest odnětí svobody v ÚNZ Bor, okres Mladá Boleslav.

Nejvyšší soud ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodl, že příslušný k rozhodnutí podle § 332 odst. 1 tr. ř. ve věci odsouzeného P. je krajský soud v Praze.

Z odůvodnění:

Krajskému soudu v Praze byl tento spis postoupen podle instrukce min. spravedlnosti č. 1400/62-L bod III. odst. 4 vzhledem k novému územní organizaci a zrušení krajského soudu v Liberci. I když krajský soud v Praze postoupení spisu krajskému soudu v Ústí nad Labem blíže neodůvodnil, je nepochybné, že se považuje k řízení podle § 332 odst. 1 tr. ř. v této věci za nepříslušný a je tedy toho názoru, že příslušným je v tomto případě krajský soud v Ústí nad Labem, v jehož obvodu je sídlo býv. krajského soudu v Liberci.

Krajský soud v Ústí nad Labem vyslovil nesouhlas s tímto opatřením krajského soudu v Praze a požádal Nejvyšší soud, aby rozhodl, který soud je v tomto případě příslušným k provedení řízení podle § 332 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud věc projednal a rozhodl, že příslušný k rozhodnutí podle § 332 odst. 1 tr. ř. ve věci odsouzeného P., v níž rozhodl o podmíněném propuštění krajský soud v Liberci, je krajský sud v Praze.

Nelze pominout, že vzhledem k nově provedené územní organizace v roce 1960 bylo ihned provést v souladu s tím i nové územní uspořádání soudů. Dále bylo nutno provést přesuny soudních spisů v případech, ve kterých některé soudy zanikly nebo byly jinak rozděleny jejich obvody. Byla proto ministrem spravedlnosti ze dne 5. 3. 1960 vydána instrukce č. 1400/62-L o spisové rozluce a jiných opatření při provádění nové územní organizace sudů a státních notářství. Podle bodu B č. III. odst. 4 této instrukce byly také spisy zrušeného krajského soudu o podmíněném propuštění, ve kterých dosud neuplynula zkušební lhůta a spisy, ve kterých dosud neuplynula zkušební lhůta a spisy, ve kterých nebylo rozhodnuto o návrhu na podmíněné propuštění, postoupeny tomu krajskému soudu, v jehož obvodu je nápravné zařízení, ve kterém vykonává nebo vykonával trest odnětí svobody.

Toto opatření je v souladu s ustanovením § 351 odst. 2 tr. ř. z r. 1956 v době vydání zmíněné instrukce platného. Je však i v souladu s ustanovením § 333 odst. 1 nového trestního řádu, kde sice je takové rozhodování přeneseno na okresní soudy, avšak opět je zde podmínka, že musí jít o věcně příslušný soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává.

Z uvedeného je patrno, že po zrušeném krajském soudu, který rozhodl o podmíněném propuštění odsouzeného P., který si odpykával trest v jeho obvodu, je příslušný k rozhodnutí podle § 332 odst. 1 tr. ř. o tom, zda se podmíněně propuštěný osvědčil, ten krajský soud, v jehož obvodu se nyní nachází útvar NZ, z něhož byl odsouzený podmíněně

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku usnesení uvedeno.