Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 07.02.2003, sp. zn. 10 Nt 303/2003, ECLI:CZ:KSHK:2003:10.NT.303.2003.1

Právní věta:

Trestný čin nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák. spočívající v nepovoleném opatření si střelné zbraně a v jejím nepovoleném přechovávání je trestným činem trvajícím a je páchán nejen tam, kde si pachatel zbraň opatří, ale i všude tam, kde ji přechovává. V takovém případě je třeba, aby v žalobním návrhu byla uvedena vedle místa opatření zbraně i místa jejího přechovávání (§ 177 písm. c/ tr. ř.). Pro určení místní příslušnosti určitého soudu podle § 18 odst. 1 tr. ř. však není na překážku, jestliže v žalobním návrhu nebylo výslovně uvedeno místo nacházející se v jeho obvodu (č. 3/2002 Sb. rozh. tr.).

Soud: Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí: 07.02.2003
Spisová značka: 10 Nt 303/2003
Číslo rozhodnutí: 10
Rok: 2005
Sešit: 2
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Nedovolené ozbrojování, Obžaloba, Příslušnost soudu
Předpisy: § 177 písm. c) tr. ř.
§ 18 odst. 1 tr. ř.
§ 185 odst. 1 tr. zák.
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 3 T 10/2003 o příslušnosti soudu tak, že k projednání věci obviněného V. Ř. je příslušný Okresní soud v Hradci Králové.

Z o d ů v o d n ě n í :

Na obviněného byla podána k Okresnímu soudu v Hradci Králové obžaloba pro trestný čin nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že dne 31. 12. 1998 v restauraci v P. si opatřil koupí od neznámého muže pistoli zn. Walther ráže 7,65 mm se zásobníkem a šesti kusy nábojů stejné ráže, kterou přechovával do 7. 1. 1999, ačkoliv není držitelem zbrojního průkazu.

Okresní soud v Hradci Králové rozhodl usnesením ze dne 28. 1. 2003, že se věc předkládá Krajskému soudu v Hradci Králové k rozhodnutí o příslušnosti, když podle názoru Okresního soudu v Hradci Králové je příslušný k projednání věci Okresní soud v Trutnově, neboť obviněný si pistoli a náboje opatřil v Trutnově a zde je také v místě trvalého bydliště přechovával. Skutečnost, že obviněný byl s pistolí zadržen v H. K., podle názoru tohoto soudu neodůvodňuje jeho příslušnost.

Krajský soud projednal věc v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. ř. v neveřejném zasedání a dospěl k závěru, že příslušný k projednání věci je Okresní soud v Hradci Králové.

Shora uvedený trestný čin nedovoleného ozbrojování spočívající vedle nepovoleného opatření si zbraně i v jejím přechovávání je trestným činem trvajícím (znak bez povolení přechovává uvedený v ustanovení § 185 odst. 1 tr. zák. vyjadřuje určité trvání protiprávního stavu), tedy takovým trestným činem, který je páchán po celou dobu, po kterou pachatel udržuje vyvolaný protiprávní stav. Po tuto dobu trvá i jednání pachatele, které je rozhodné pro určení místní příslušnosti. Takový trestný čin je tedy páchán nejen tam, kde si pachatel zbraň opatří, ale i všude tam, kde ji přechovává. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle § 22 tr. ř., je-li podle předchozích ustanovení dána příslušnost několika soudů, koná řízení z těchto soudů ten, u něhož podal státní zástupce obžalobu.

V daném případě byl trestný čin nepochybně páchán jak v T., kde si obviněný zbraň opatřil a přechovával ji ve svém bydlišti, tak i v H. K., kde se s ní rovněž pohyboval a kde byl rovněž s ní zadržen dne 7. 1. 1999 v souvislosti s krádeží v obchodním domě T. Nedostatkem žalobního návrhu (§ 177 písm. c/ tr. ř.) bylo, že v něm místa, kde pachatel zbraň přechovával, nebyla uvedena.

Je tedy dána místní příslušnost dvou soudů ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř., a to Okresního soudu v Trutnově a Okresního soudu v Hradci Králové. Rozhoduje tedy, u kterého z těchto soudů podal státní zástupce obžalobu, což je Okresní soud v Hradci Králové a ten je také podle § 22 tr. ř. k projednání věci příslušný. Skutečnost, že v žalobním návrhu není explicitně uvedeno místo páchání činu v H. K., není rozhodná. Pro stanovení místa příslušnosti určitého soudu není totiž na překážku, jestliže v žalobním návrhu není výslovně uvedeno také místo nacházející se v jeho obvodu (srov. č. 3/2002 Sb. rozh. tr.).

Proto bylo podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto, že příslušným k projednání věci je Okresní soud v Hradci Králové. Důvody k odnětí věci tomuto soudu a jejímu přikázání jinému soudu ve smyslu § 24 odst. 2, § 25 tr. ř. krajský soud neshledal.