Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 07.07.1971, sp. zn. 5 Tz 14/71, ECLI:CZ:NS:1971:5.TZ.14.1971.1

Právní věta:

Řízení, v němž se pokračuje na návrh obviněného učiněný podle § 11 odst. 2 tr. ř., nelze zastavit ze stejného důvodu, ze kterého bylo zastaveno již původně.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 07.07.1971
Spisová značka: 5 Tz 14/71
Číslo rozhodnutí: 16
Rok: 1972
Sešit: 4
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Zastavení trestního stíhání
Předpisy: 140/1961 Sb. § 67 odst. 1 písm. c 141/1961 Sb. § 11 odst. 1 písm. b
§ 11 odst. 2
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 16/1972 sb. rozh.

Řízení, v němž se pokračuje na návrh obviněného učiněný podle § 11 odst. 2 tr. ř., nelze zastavit ze stejného důvodu, ze kterého bylo zastaveno již původně.

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze 7. 7. 1971 sp. zn. 5 Tz 14/71)

Rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 19. prosince 1969 sp. zn. 5 Tzr 41/69 bylo v trestní věci obviněného F. Š., projednané u bývalého okresního soudu v Žamberku pod sp. zn. T 484/49, rozhodnuto, že rozsudkem krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. května 1950 sp. zn. To I 372/50, jímž byl k odvolání okresního prokurátora zrušen rozsudek býv. okresního soudu v Žamberku ze dne 26. ledna 1950 pod sp. zn. T 484/49 u obviněného F. Š. jen ve výroku o trestu a tomuto obviněnému byl uložen nový trest, zatímco odvolání tohoto obviněného bylo zamítnuto, byl porušen zákon v neprospěch obviněného (a dalších obviněných) v ustanovení § 3 tr. ř. z roku 1873. Shora označený rozsudek krajského soudu v Hradci Králové, jakož i rozsudek býv. okresního soudu v Žamberku byl stran obviněného Š. v celém rozsahu, vyjma zprošťující části, zrušen a okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí bylo přikázáno, aby v rozsahu zrušení věc znovu projednal a rozhodl.

Nato okresní soud v Ústí nad Orlicí usnesením ze dne 3. července 1970 sp. zn. 2 T 122/70 podle § 11 odst. 1 písm. b) tr. ř. z důvodů § 67 odst. 1 písm. c) tr. zák. trestní stíhání obviněného zastavil.

V trestním stíhání obviněného se však pokračovalo, poněvadž F. Š. na základě ustanovení § 11 odst. 2 tr. ř. prohlásil, že na projednání věci trvá. Při tomto pokračování rozhodl okresní soud dalším usnesením ze dne

17. září 1970 sp. zn. 2 T 122/70, že se věc vrací prokurátorovi k došetření. Okresní prokurátor pak nařídil konat v této věci vyšetřování. Vyšetřovatel okresní prokuratury v Ústí nad Orlicí po výslechu několika svědků trestní stíhání obviněného opět zastavil z důvodu promlčení podle § 11 odst. 1 písm. b) tr. ř. Stížnost obviněného proti tomuto usnesení vyšetřovatele zamítl okresní prokurátor jako nedůvodnou usnesením ze dne 22. prosince 1970 sp. zn. Pv 766/70.

K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR zrušil Nejvyšší soud ČSR usnesení vyšetřovatele a přikázal mu věc znovu projednat a rozhodnout.

Z odůvodnění:

Jestliže byl okresní soud v Ústí nad Orlicí povinen podle § 11 odst. 2 tr. ř. pokračovat v trestním stíhání obviněného F. Š., které bylo předtím zastaveno z důvodů promlčení, měl stejnou povinnost i vyšetřovatel okresní prokuratury. Šlo totiž o jednu věc, o pokračování v témže trestním stíhání. Z hlediska ustanovení § 11 odst. 2 tr. ř. je nerozhodné, který orgán v trestním stíhání pokračuje. Každému orgánu bez výjimky je v takovém případě uložena tatáž povinnost, a to ve věci, o níž jde, dále jednat. Proto je vyloučena možnost v kterémkoliv dalším stadiu zastavit trestní stíhání pro promlčení. Trestní stíhání by však bylo možno zastavit z jiného zákonného důvodu, pokud by byl zjištěn.