Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30.12.1970, sp. zn. 5 Co 496/70, ECLI:CZ:KSUL:1970:5.CO.496.1970.1

Právní věta:

Obnovy řízení podle ustanovení § 61 až § 65 not. ř., které skončilo registrací smlouvy, se ve smyslu ustanovení § 25 not. ř. a § 228 odst. 1 písm. a/ a b/ o. s. ř. může úspěšně domáhat jen ten účastník řízení, který návrhu na registraci smlouvy odporoval.

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Datum rozhodnutí: 30.12.1970
Spisová značka: 5 Co 496/70
Číslo rozhodnutí: 41
Rok: 1972
Sešit: 3
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Obnova řízení, Řízení před státním notářstvím
Předpisy: 95/1963 Sb. § 25
§ 229
§ 230
§ 231
§ 61
§ 62
§ 64
§ 65 99/1963 Sb. § 228
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 41/1972 sb. rozh.

Obnovy řízení podle ustanovení § 61 až § 65 not. ř., které skončilo registrací smlouvy, se ve smyslu ustanovení § 25 not. ř. a § 228 odst. 1 písm. a/ a b/ o. s. ř. může úspěšně domáhat jen ten účastník řízení, který návrhu na registraci smlouvy odporoval.

(Usnesení krajského soudu v Ústí nad Labem z 30. 12. 1970, 5 Co 496/70)

Rozhodnutím státního notářství v Chomutově byl zamítnut návrh na obnovu řízení o registraci kupní smlouvy z 26. 7. 1968, kterou manželé V. K. a F. K. koupili od E. P. rodinný domek v B. za 11 106 Kčs, jímž bylo uplatňováno, že dotazník a čestné prohlášení k registraci a ke zpoplatnění smlouvy, připojený k podanému ohlášení smlouvy k registraci, nebyl podepsán zástupci MNV v B. Navrhovatelé dále uváděli, že se teprve z potvrzení MNV v B. z 29. 6. 1970 dověděli, že přiměřená cena domu byla 6000 Kčs a že uvedený dotazník, který byl podkladem pro registraci, nebyl řádně potvrzen.

V odvolání proti rozhodnutí státního notářství se navrhovatelé domáhali, aby toto rozhodnutí bylo zrušeno a státnímu notářství uloženo projednat návrh na obnovu řízení.

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí státního notářství potvrdil.

Z odůvodnění:

Vzhledem k ustanovení § 24 not. ř. nelze vyloučit možnost obnovy řízení o registraci smlouvy; při posuzování podmínek obnovy řízení je nutno ve smyslu ustanovení § 25 not. ř. aplikovat ustanovení § 228 až § 231 o. s. ř. Nové skutečnosti nebo důkazy mohou být podle ustanovení § 228 odst. 1 písm. a, b) o. s. ř. podkladem pro obnovu řízení jen tehdy, mohou-li pro účastníka „přivodit příznivější rozhodnutí ve věci“. Příznivost rozhodnutí nutno posuzovat tak, že nejpříznivějším rozhodnutím pro navrhovatele je rozhodnutí soudu nebo státního notářství, jímž bylo návrhu zcela vyhověno. Pak je také vyloučeno, aby se obnovou řízení domáhal rozhodnutí příznivějšího. Z toho vyplývá, že v řízení podle ustanovení § 61 až § 65 not. ř., které skončilo registrací smlouvy, se může s ohledem na nové skutečnosti domoci obnovy jen ten účastník, který návrhu na registraci smlouvy odporoval a navrhoval odmítnutí registrace.

V tomto případě vyplývá ze spisu státního notářství, že o registraci smlouvy požádali společně s prodávající E. P. též kupující V. K. a F. K., rozhodnutím o registraci smlouvy ze dne 26. 7. 1968 jim bylo v celém rozsahu vyhověno, takže žádná další skutečnost nemohla pro ně „přivodit příznivější rozhodnutí ve věci“ ve smyslu ustanovení § 228 odst. 1 písm. a, b) o. s. ř. Návrh na obnovu řízení není tedy přípustný a byl státním notářstvím právem zamítnut. Rozhodnutí státního notářství odpovídající stavu věci i zákonu bylo proto odvolacím soudem potvrzeno.