Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 11.10.1968, sp. zn. 4 Cz 91/68, ECLI:CZ:NS:1968:4.CZ.91.1968.1

Právní věta:

Jestliže příslušný orgán vydal záporné rozhodnutí ve smyslu § 47 o. z., nedošlo ke smlouvě; se zřetelem k tomu nejsou již dány podmínky k vydávání rozhodnutí, jichž je jinak třeba ke vzniku smlouvy.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 11.10.1968
Spisová značka: 4 Cz 91/68
Číslo rozhodnutí: 60
Rok: 1969
Sešit: 7
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Registrace smlouvy, Řízení před státním notářstvím
Předpisy: 95/1963 Sb. § 63
§ 47
§ 64 40/1964 Sb. § 44
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 60

Jestliže příslušný orgán vydal záporné rozhodnutí ve smyslu § 47 o. z., nedošlo ke smlouvě; se zřetelem k tomu nejsou již dány podmínky k vydávání rozhodnutí, jichž je jinak třeba ke vzniku smlouvy.

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 11. 10. 1968, 4 Cz 91/68.)

Prodávající V. P. uzavřel dne 28. 11. 1966 před státním notářstvím v Rakovníku s kupujícími manžely B. Š. a M. Š. smlouvu o prodeji stavební parcely č. 158 s domem čp. 109 v L. a zahrady parc. č. 158 a 160/2 v L. za kupní cenu 50.000 Kčs.

ONV – odbor vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví v R. zamítl rozhodnutím z 28. 12. 1966 žádost účastníků smlouvy o souhlas k této smlouvě podle ustanovení § 490 odst. 2 o. z. Komise vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV v R. nevyhověla odvolání B. Š. rozhodnutím z 20. 2. 1967.

Dne 23. 3. 1967 a 25. 3. 1967 doplnili účastníci původní smlouvu tak, že V. P. prodává manželům B. Š. a M. Š. také zemědělské pozemky parc. č. 283, 621/1, 881, 882, 883, 884, 885, 1109/1, 1109/4, 1942, 2486/1, 2487/1, 2489/1, 2520 v L.

ONV – odbor vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví v R. odepřel znovu udělení souhlasu ke kupní smlouvě i s jejím dodatkem, a to rozhodnutím ze 4. 5. 1967.

Vzhledem k tomu odmítlo státní notářství v Rakovníku registraci této smlouvy rozhodnutím ze 16. 5. 1967. K odvolání kupujících manželů B. Š. a M. Š. potvrdil krajský soud v Praze usnesením z 31. 8. 1967 rozhodnutí státního notářství.

ONV – odbor vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví v R. udělil pak souhlas ke smlouvě z 28. 11. 1966 s dodatky z 23. a 25. 3. 1967 rozhodnutím z 29. 12. 1967.

Státní notářství v Rakovníku registrovalo kupní smlouvu rozhodnutím z 3. 1. 1968; krajský soud v Praze zamítl odvolání prodávajícího V. P. usnesením z 23. 3. 1968, protože podle § 21 odst. 2 písm. f) not. ř. není přípustné odvolání proti rozhodnutí, jímž byla registrována smlouva.

KNV – oddělení zemědělství a lesního hospodářství v P. zrušil k odvolání prodávajícího V. P. rozhodnutí z 18. 6. 1968 rozhodnutí ONV – odboru vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví v R. z 29. 12. 1967.

Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že byl rozhodnutím státního notářství z 3. 1. 1968 porušen zákon a zrušil je.

Z odůvodnění:

Jestliže se účastníci smlouvy shodli v předepsané formě na obsahu smlouvy, k jejímuž vzniku je třeba ještě rozhodnutí příslušného orgánu, pak jsou podle ustanovení § 47 o. z. vázání svými projevy až do tohoto rozhodnutí; je-li rozhodnutí záporné, ke smlouvě nedojde.

Protože v daném případě příslušný orgán ONV v R. rozhodl svým vykonatelným rozhodnutím ze 4. 5. 1967, že nedává souhlas k převodu nemovitostí podle smlouvy účastníků z 28. 11. 1966 (s dodatky z 23. a 25. 3. 1967) a státní notářství odmítlo svým rozhodnutím ze 16. 5. 1967 (potvrzeným rozhodnutím krajského soudu v Praze) registraci smlouvy, pak k této smlouvě z 28. 11. 1966 s dodatky z 23. a 25. 3. 1967 vůbec nedošlo a účastníci nebyli již svými projevy směřujícími ke vzniku smlouvy vázáni. Z toho plyne, že taková smlouva, k níž ve smyslu ustanovení § 47 o. z. nedošlo zákonem stanoveným způsobem, nemohla být předmětem dalšího rozhodování orgánů národního výboru z hlediska udělení souhlasu k ní, a státního notářství z hlediska registrace. Jestliže kupující B. Š. podal dne 13. 12. 1967 u státního notářství v Rakovníku opětovně ohlášení smlouvy z 28. 11. 1966 k registraci, nešlo již o smlouvu uzavřenou v souladu s ustanoveními § 44 a 47 o. z.; již z tohoto důvodu nemohlo být návrhu na registraci této smlouvy vyhověno.

Protože státní notářství vycházelo z jiného právního názoru, porušilo svým rozhodnutím o registraci smlouvy zákon v ustanoveních § 63, 64 not. ř. v souvislosti s ustanoveními § 44, 47 o. z.