Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 30.11.1967, sp. zn. 5 Cz 138/67, ECLI:CZ:NS:1967:5.CZ.138.1967.1

Právní věta:

Základním předpokladem nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením je existence rozhodnutí, které povinnému ukládá povinnost k vyklizení (§ 251 o. s. ř.); nestačí pouhé rozhodnutí o přidělení prostor, v němž není výslovně stanovena i povinnost dosavadního uživatele k jejich vyklizení. Samotné rozhodnutí o přidělení zakládá nejvýše právo a povinnost k uzavření dohody o odevzdání a převzetí (§ 154, 197, 392, 493 o. z.).

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 30.11.1967
Spisová značka: 5 Cz 138/67
Číslo rozhodnutí: 20
Rok: 1968
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 251
§ 197
§ 274
§ 342 40/1964 Sb. § 154
§ 392
§ 493
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 20/1968 sb. rozh.

Základním předpokladem nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením je existence rozhodnutí, které povinnému ukládá povinnost k vyklizení ( § 251 o. s. ř.); nestačí pouhé rozhodnutí o přidělení prostor, v němž není výslovně stanovena i povinnost dosavadního uživatele k jejich vyklizení. Samotné rozhodnutí o přidělení zakládá nejvýše právo a povinnost k uzavření dohody o odevzdání a převzetí ( § 154, 197, 392, 493 o. z.).

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 1967, 5 Cz 138/67.)

Rozhodnutím ze dne 15. 5. 1967 povolila komise bytového hospodářství ONV v P. Výrobnímu družstvu invalidů O. v P. „rozšíření nevýrobních prostor“ v objektu v P. „o druhou polovinu stodoly“. Tímto rozhodnutím – potvrzeným rozhodnutím rady ONV v P. – mínila komise zřejmě přidělení uvedeného prostoru Výrobnímu družstvu invalidů O. v P. (které již jednu polovinu stodoly užívá podle rozhodnutí příslušných orgánů téhož národního výboru z roku 1962) ve smyslu zák. č. 111/1950 Sb. o hospodaření s některými místnostmi.

Vzhledem k tomu, že vlastník objektu odmítal uvolnění druhé poloviny stodoly ve prospěch Výrobního družstva invalidů O. v P., navrhl oprávněný nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením.

Okresní soud Plzeň-město vyhověl návrhu oprávněného a nařídil podle rozhodnutí komise bytového hospodářství ONV v P. vyklizení druhé poloviny stodoly v objektu v P.

Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že tímto usnesením soudu I. stupně, jež se stalo pravomocné, byl porušen zákon a toto rozhodnutí zrušil.

Z odůvodnění:

Základním předpokladem nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením je existence rozhodnutí, které povinnému ukládá povinnost k vyklizení ( § 251 o. s. ř.); nestačí pouhé rozhodnutí o přidělení prostor, v němž není výslovně stanovena povinnost dosavadního uživatele k jejich vyklizení. Samotné rozhodnutí o přidělení zakládá nejvýše právo a povinnost k uzavření dohody o odevzdání a převzetí ( § 154, 197, 392, 493 o. z.).

Rozhodnutí komise bytového hospodářství ONV v P. ze dne 15. 5. 1967, potvrzenÉ rozhodnutÍm rady ONV v P. ze dne 3. 6. 1967, obsahuje toliko výrok o přidělení druhé poloviny stodoly v objektu v P. oprávněnému, nikoli také výrok o povinnosti povinného k jejímu vyklizení. To znamená, že uvedené rozhodnutí není titulem pro nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením.

Z těchto důvodů plyne, že okresní soud P.-m., který k návrhu oprávněného a podle uvedeného rozhodnutí nařídil výkon rozhodnutí vyklizením, porušil zákon v ustanoveních § 251, 274 písm. f), § 342 o. s. ř.