Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16.06.1967, sp. zn. 4 Co 224/67, ECLI:CZ:KSCB:1967:4.CO.224.1967.1

Právní věta:

K výkladu § 18 not. řádu.

Postup podle tohoto ustanovení předpokládá, že jde o účastníky řízení.

K otázce, kdy je stát účastníkem řízení o projednání dědictví ( § 462 o. z.).

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích
Datum rozhodnutí: 16.06.1967
Spisová značka: 4 Co 224/67
Číslo rozhodnutí: 13
Rok: 1968
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Dědění, Řízení před státním notářstvím
Předpisy: 95/1963 Sb. § 18
§ 28
§ 29 40/1964 Sb. § 462
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Státní notářství v Písku rozhodlo, že přerušuje řízení o projednání dědictví, a uložilo ONV v P. podání návrhu ve smyslu § 18 not. ř.

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodnutí státního notářství zrušil a uložil mu, aby v řízení podle zákona jednal a rozhodl.

Z odůvodnění:

Státní notářství přerušilo řízení až do rozhodnutí o tom, od kdy do kdy žil zůstavitel s manžely K. ve společné domácnosti ( § 474 odst. 1 o. z.).

Státní notářství opřelo své rozhodnutí o § 18 not. ř. Toto ustanovení dává státnímu notářství možnost, aby si skutkovou otázku spornou mezi účastníky nechalo rozhodnout soudem. Teprve v případě, že by účastník, jemuž bylo uloženo podat příslušný návrh, tak neučinil, rozhodne státní notář i o této skutečnosti. Státní notářství však nemělo v tomto případě postupovat podle tohoto ustanovení. Podle § 28 not. ř. jsou účastníky řízení o dědictví ti, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavitelovi dědici. Teprve není-li takových osob, je účastníkem řízení stát. Nemohou tudíž současně být účastníky dědici i stát ( § 462, 475 o. z.). Státní notářství si mělo podle § 29 not. ř. opatřit v předběžném šetření samo podklady pro posouzení, jsou-li manželé K. zákonnými dědici či nikoliv, a podle výsledku tohoto šetření pak postupovat. Rozhodnutí státního notářství podle § 38, 39 not. ř. nebrání tomu, kdo nebyl účastníkem dědického řízení, aby se domáhal svého práva v občanském soudním řízení. Pro postup podle § 18 not. ř. nejsou zákonné předpoklady, neboť za uvedeného stavu buď jsou účastníky řízení zákonní dědici anebo stát, nikoli však oba, takže nejde o skutečnost spornou mezi účastníky řízení dědického.

Odvolání čs. státu bylo věcně vyřízeno, neboť tento se stal účastníkem řízení tím, že mu státní notářství uložilo povinnost podat návrh na soud; je tudíž legitimován k podání odvolání do tohoto rozhodnutí. Vyhověním jeho odvolání čs. stát přestává být účastníkem, leč by se jím stal za předpokladů § 462 o. z.