Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11.02.1966, sp. zn. 6 Co 42/66, ECLI:CZ:MSPH:1966:6.CO.42.1966.1

Právní věta:

Předpokladem pro snížení úhrady za užívání bytu IV. kategorie podle § 12 odst. 2 vyhl. č. 60/1964 Sb. je žádost uživatele bytu. Snížení nelze provést se zpětnou účinností, nýbrž jen do budoucna, tj. od měsíce následujícího po dni žádosti.

Soud: Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 11.02.1966
Spisová značka: 6 Co 42/66
Číslo rozhodnutí: 87
Rok: 1967
Sešit: 8
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Byt, Hospodaření s byty
Předpisy: 60/1964 Sb. § 12
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 87/1967 sb. rozh.

Předpokladem pro snížení úhrady za užívání bytu IV. kategorie podle § 12 odst. 2 vyhl. č. 60/1964 Sb. je žádost uživatele bytu. Snížení nelze provést se zpětnou účinností, nýbrž jen do budoucna, tj. od měsíce následujícího po dni žádosti.

(Rozsudek městského soudu v Praze ze dne 11. února 1966, 6 Co 42/66.)

Obvodní soud pro Prahu 4 vyhověl žalobě domáhající se zaplacení úhrady za užívání bytu za měsíce listopad a prosinec 1964 a leden 1965.

V odvolání proti tomuto rozsudku namítá žalovaný, že požadovaná úhrada je vysoká, protože nebylo provedeno snížení úhrady podle § 12 odst. 2 vyhl. č. 60/1964 Sb. se zpětnou platností ke dni účinnosti této vyhlášky. Kromě toho namítl, že za zažalované měsíce není ničeho dlužen.

Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.

Z odůvodnění:

Jak plyne z opisu žádosti ze dne 15. 4. 1965, požádal žalovaný tohoto dne obvodní národní výbor, aby mu byla upravena úhrada za užívání bytu podle § 12 odst. 2 vyhl. č. 60/1964 Sb.

Podle tohoto ustanovení může uživatel bytu IV. kategorie požádat, pokud dosavadní úhrada (jež se u bytů této kategorie zásadně nemění) převyšuje částku rovnající se 80 % úhrady vypočtené pro tento byt podle zásad vyhlášky, aby mu byla úhrada takto snížena.

Předpokladem snížení je žádost uživatele bytu. Snížení není automatické, protože jinak by nemělo ustanovení o zásadním ponechání výše dosavadní úhrady u bytů této kategorie žádný význam. Z toho ovšem plyne, že snížení nelze provádět se zpětnou účinností, snad dokonce ke dni účinnosti vyhl. č. 60/1964 Sb., ale že tak lze činit jen do budoucna, od měsíce následujícího po podání žádosti.

Protože tedy snížení nájemného z 52 Kčs na částku 36 Kčs měsíčně může být provedeno až od května 1965, nemá toto snížení pro daný spor význam, protože jde o období časově předcházející.

Jinak soud I. stupně správně zjistil, že zažalovaných měsíců se vykonané platby netýkají.