Rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě ze dne 20.01.1967, sp. zn. 4 To 5/67, ECLI:CZ:KSBA:1967:4.TO.5.1967.1

Právní věta:

Účastníctvo na trestnom čine vo forme pomoci podla § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. je možno spáchať len pred dokonaním trestného činu. Osoba, ktorá pomáha ukrývať a pozmeňovať odcudzenú vec z majetku v osobnom alebo súkromnom vlastníctve a koná bez predchádzajúcej dohody s páchatelom krádeže, sa dopúšťa trestného činu podielníctva podla § 251 odst. 1 tr. zák.

Soud: Krajský soud v Bratislavě
Datum rozhodnutí: 20.01.1967
Spisová značka: 4 To 5/67
Číslo rozhodnutí: 51
Rok: 1967
Sešit: 8
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Podílnictví, Účastenství
Předpisy: 140/1961 Sb. § 10 odst. 1 písm. c
§ 251 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 51/1967 sb. rozh.

I. Účastníctvo na trestnom čine vo forme pomoci podľa § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. je možno spáchať len pred dokonaním trestného činu. Osoba, ktorá pomáha ukrývať a pozmeňovať odcudzenú vec z majetku v osobnom alebo súkromnom vlastníctve a koná bez predchádzajúcej dohody s páchateľom krádeže, sa dopúšťa trestného činu podielníctva podľa § 251 odst. 1 tr. zák.

(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 20. 1. 1967 – 4 To 5/67.)

Rozsudkom Okresného súdu v K. z 19. 12. 1966 sp. zn. 1 T 313/66 bol obvinený uznaný vinným:

1. pomocou k trestnému činu krádeže podľa § 10 odst. 1 písm. c), § 247 odst. 1, 2 písm. d) tr. zák., spáchanou tak, že dňa 22. 6. 1966 asi o 4.0 hod. s vedomím, že ide o odcudzenú vec, uschoval vo vlastnej garáži pri jeho byte v K. osobné auto zn. Octávia Super, ktoré ešte v nočných hodinách z 21. na 22. júna 1966 odcudzil B v N. a pomáhal tomuto odmontovať z vozidla čsl. štátnu poznávaciu značku a namontovať naň maďarskú ŠPZ, ďalej natrel z vnútra karosériu červenou farbou, aby budila dojem vykonanej opravy na nej, odmontoval z auta a ponechal si pre seba jedno autorádio, mlhovky a spätné zrkadlo a takto upravené vozidlo odovzdal B občanovi MĽR C, ktorý toto previezol cez hraničný prechod v Komárne z ČSSR do MĽR bez vyclenia;

2. pokračujúcim trestným činom krádeže podľa § 247 odst. 1, 2 písm. d) tr. zák., spáchaným tak, že

a) dňa 26. 6. 1966 v skorých ranných hodinách po predchádzajúcom dohovorení sa s B odcudzili jedno osobné auto zn. Škoda 1000 MB,

parkujúce pred domom v Budapesti V, ku škode občana MĽR K;

b) dňa 14. 8. 1966. po predchádzajúcej dohode s B v S. (MĽR) v nočných hodinách odcudzili jedno osobné auto, parkujúce na ulici, zn. Škoda Octávia, ku škode občana NDR L;

c) po predchádzajúcej dohode s B. dňa 23. 8. 1966 v nočných hodinách pred domom v B. (MĽR) odcudzili tam parkujúce osobné auto zn. Škoda Octávia ku škode poľského štátneho občana M.

Krajský súd v Bratislave k podaným odvolaniam zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a pri nezmenenom skutkovou deji uznal obvineného v bode 1. vinným trestným činom podielníctva podľa § 251 odst. 1 tr. zák. a skutky v bode 2. rozsudku okresného súdu posúdil ako tri samostatné trestné činy krádeže podľa § 247 odst. 1, 2 písm. d) tr. zák.

Z odôvodnenia:

O pomoc pri trestnom čine krádeže podľa § 247 tr. zák., ktorého sa dopustil B; by šlo len v tom prípade, keby bol obvinený páchateľovi krádeže pred krádežou sľúbil pomôcť mu. Na to však žiadne dôkazy neboli vykonané. B trestný čin krádeže auta zmocnením sa ho v N. a privezením do K. už dokončil a obvinený len po dokončení tohto trestného činu B poskytol mu pomoc zahladzovaním stôp vo forme ukrytia auta, resp. vecí v ňom sa nachodiacich, odmontovaním a namontovaním štátnych poznávacích značiek a natrením karosérie červenou farbou. Tento skutok obvineného vyčerpáva všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu podielníctva podľa § 251 odst. 1 tr. zák., lebo ukryl resp. na seba previedol vec, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou.

Pokiaľ ide o skutky uvedené pod bodom 2. výroku prvostupňového rozsudku, má krajský súd za to, že tieto skutky vyčerpávajú všetky znaky troch samostatných trestných činov krádeže podľa § 247 odst. 1, 2 písm. d) tr. zák. a nie len jedného pokračujúceho trestného činu. Na to, aby bolo možné viac činov považovať za jeden pokračujúci trestný čin, je nevyhnutnou podmienkou, aby mimo jednotiaceho zámeru páchateľa boli dané aj objektívne súvislosti. I keď v danom prípade možno hovoriť o jednotiacom zámere obvineného autá kradnúť so zreteľom na to, že vždy po rozchode s B po spáchanej krádeži bol dohodol, že bude v budúcnosti zas kradnúť, niet v danom prípade objektivnej súvislosti, lebo v každom skutku je miesto spáchania iné, niet ani časovej súvislosti a náväznosti.

Bolo potrebné vysloviť, že obvinený skutkami uvedenými pod bodom 2. výroku prvostupňového rozsudku spáchal trojnásobný trestný čin krádeže s výsledkom značnej škody v každom jednotlivom prípade podľa § 247 odst. 1, 2 písm. d) tr. zák.