Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 31.12.1965, sp. zn. 5 Tz 53/65, ECLI:CZ:NS:1965:5.TZ.53.1965.1

Právní věta:

Pachateli, který pomáhal druhému k spáchání trestného činu opilství (§ 10 odst. 1 písm. c), § 201 tr. zák.) v dopravě, nelze uložit trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 31.12.1965
Spisová značka: 5 Tz 53/65
Číslo rozhodnutí: 10
Rok: 1966
Sešit: 2
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Spolupachatelství, Zákaz činnosti
Předpisy: 140/1961 Sb. § 10 odst. 1 písm. c
§ 201
§ 49
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Z odůvodnění:

Rozsudkem krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 7. 1965 sp. zn. 2 To 303/65 byl zrušen výrok o trestu rozsudku okresního soudu v Trutnově ze dne 1. 7. 1965 sp. zn. 3 T 220/65 a při nezměněném výroku o vině obviněného pomocí k trestnému činu opilství podle § 10 odst. 1 písm. c), § 201 tr. zák. byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců a podle § 49 odst. 1 tr. zák. trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu dvou roků.

Ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, Nejvyšší soud rozsudek krajského soudu ve výroku o trestu zákazu řízení motorových vozidel zrušil.

Z odůvodnění:

Rozsudkem okresního soudu v Trutnově sp. zn. 3 T 220/65 ze dne 1. července 1965 byl obviněný uznán vinným pomocí k trestnému činu opilství podle § 10 odst. 1 písm. c) a § 201 tr. zák. a odsouzen podle § 201 tr. zák. k trestu nápravného opatření v trvání 10 měsíců se srážkou z odměny za práci 25 % beze změny zaměstnání. Proti tomuto rozsudku podal odvolání okresní prokurátor. Krajský soud rozsudkem ze dne 29. 7. 1965 sp. zn. 2 To 303/65 zrušil výrok rozsudku o trestu a uložil obviněnému nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců a dále podle § 49 odst. 1 tr. zák. trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu dvou let. Usnesením okresního soudu v Trutnově ze dne 16. září 1965 sp. zn. 3 T 220/65 byl trest odnětí svobody obviněnému amnestován.

Pomoci k trestnému činu opilství podle § 10 odst. 1 písm. c), § 201 tr. zák. se obviněný dopustil tím, že dne 11. dubna 1965 na taneční zábavě poskytl spoluobviněnému B jedno desetistupňové pivo, ačkoliv věděl, že B předtím vypil nejméně čtyři desetistupňová piva a bude řídit motocykl. Po zábavě, během které B vypil nejméně osm desetistupňových piv, odejel B na motocyklu a cestou narazil do skupiny tří chodců, z nichž dva utrpěli těžké zranění a jeden byl usmrcen.

Proti rozsudku krajského soudu předseda Nejvyššího soudu podal stížnost pro porušení zákona v ustanovení § 49 odst. 1 tr. zák., poněvadž v případě obviněného není splněna základní podmínka k uložení trestu zákazu činnosti řízení motorových vozidel, neboť není zde dána přímá souvislost mezi jednáním pachatele, jímž se tento dopustil trestného činu a činností, která by měla být zakázána.

Stěžovatel navrhl nápravu vadného rozhodnutí.

Nejvyšší soud podle § 267 odst. 1 tr. ř. přezkoumal na podkladě stížnosti pro porušení zákona správnost všech výroků napadeného rozsudku krajského soudu a shledal, že ve vytýkaném směru zákon byl porušen.

Skutkové závěry okresního soudu v Trutnově i krajského soudu v Hradci Králové odpovídají výsledkům přípravného řízení i hlavního líčení. Právní kvalifikace jednání obviněného jako pomoci k trestnému činu opilství podle § 10 odst. 1 písm. c), § 201 tr. zák. je správná a v souladu se zákonem.

Trest odnětí svobody a jeho výměra byly stanoveny v souladu s hledisky ustanovení § 23 odst. 1 a § 31 odst. 1 tr. zák.

Nesprávné je však rozhodnutí krajského soudu ve výroku o trestu zákazu činnosti řízení motorových vozidel, uloženém obviněnému podle § 49 odst. 1 tr. zák.

V daném případě není splněna základní podmínka, kdy je možno tento trest uložit a sice podmínka přímé souvislosti mezi jednáním pachatele, kterým se dopustil trestného činu a činností, která by měla být zakázána. V posuzovaném případě se obviněný nedopustil trestné činnosti v přímé souvislosti s řízením motorového vozidla. Okolnost, že obviněný poskytl jedno desetistupňové pivo podnapilému řidiči, nemůže vést k uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel u obviněného A, poněvadž nebyly splněny podmínky pro uložení tohoto trestu. Uložil-li proto krajský soud obviněnému trest zákazu činnosti, porušil zákon v ustanovení § 49 odst. 1 tr. zák.

Nejvyšší soud z uvedených důvodů vyslovil zjištěné porušení zákona a zrušil nezákonný výrok napadeného rozsudku v zákazu řízení motorových vozidel.