Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 08.12.1965, sp. zn. 1 Tz 89/65, ECLI:CZ:NS:1965:1.TZ.89.1965.1

Právní věta:

Jestliže podmíněně propuštěný ve zkušební době bydlel na různých místech a pracoval na různých pracovištích, musí soud ke zjištění, že podmíněně propuštěný vedl ve zkušební době řádný život pracujícího člověka (§ 64 odst. 1 tr. zák.) vyžádat si zprávy o jeho chování ve zkušební době ze všech těchto míst a pracovišť.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 08.12.1965
Spisová značka: 1 Tz 89/65
Číslo rozhodnutí: 6
Rok: 1966
Sešit: 2
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Osvědčení podmíněně odsouzeného, Podmíněné propuštění
Předpisy: 140/1961 Sb. § 64 ods. 1 141/1961 Sb. § 329 ods. 3
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Usnesením okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 9. června 1965 sp. zn. Pp 9/64 bylo vysloveno, že podmíněně propuštěný A se ve zkušební době osvědčil.

Ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, Nejvyšší soud uvedené usnesení okresního soudu zrušil a okresnímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.

Z odůvodnění:

Rozsudkem okresního soudu v Sokolově ze dne 20. listopadu 1963 sp. zn. 2 T 172/63 byl obviněný A uznán vinným trestným činem příživnictví podle § 203 odst. 2 tr. zák. a byl mu za to uložen souhrnný trest odnětí svobody na dobu 9 měsíců za současného zrušení výroku o trestu vysloveného v rozsudku téhož soudu ze dne 25. září 1963, sp. zn. 2 T 135/63.

Obviněný uvedený trest odpykával od 26. července 1963. Z výkonu tohoto trestu byl podmíněně propuštěn usnesením okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 24. března 1964, sp. zn. Pp 9/64 na zkušební dobu 1 roku.

Zkušební doba uplynula dne 24. března 1965. Dne 9. června 1965 okresní soud v Mladé Boleslavi rozhodl, že obviněný se ve zkušební době osvědčil, takže se má zato podle § 64 odst. 2 tr. zák., že trest odpykal.

Proti posléze uvedenému rozhodnutí okresního soudu v Mladé Boleslavi podal předseda Nejvyššího soudu ve lhůtě uvedené v § 272 tr. ř. stížnost pro porušení zákona, ve které namítal jeho porušení v ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které tomuto předcházelo a dospěl k závěru, že zákon byl porušen.

Okresní soud pro své rozhodnutí o tom, zda podmíněně propuštěný vedl řádný život pracujícího člověka ve zkušební době, nezjistil si dostatečný skutkový podklad. Okresní soud si vyžádal pouze zprávu o chování podmíněně propuštěného z místa jeho posledního bydliště, kde podmíněně propuštěný ani dlouho nebydlel. Opis rejstříku trestů si vůbec nevyžádal a nezjišťoval chování podmíněně propuštěného na jeho pracovištích. Na základě takto nedostatečně zjištěného chování ve zkušební době, rozhodl okresní soud, že podmíněně propuštěný se ve zkušební době osvědčil. Tím porušil zákon v ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř., které ukládá orgánům, činným v trestném řízení postupovat tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci, z něhož pak soudy vycházejí. Tím se také stalo, že po právní moci napadeného usnesení vyšlo najevo, že podmíněně propuštěný spáchal ve zkušební době úmyslný trestný čin, za nějž byl soudem odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

Vyslovil proto Nejvyšší soud, že napadeným usnesením okresního soudu v Mladé Boleslavi byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř. a v důsledku toho toto jako nezákonné zrušil.

Okresní soud v novém řízení si musí opatřit potřebné podklady pro spravedlivé rozhodnutí o tom, jak se obviněný choval ve zkušební době. Za tím účelem si musí vyžádat opis rejstříku trestů a potřebné trestní spisy o odsouzeních obviněného A ve zkušební době a zprávy z míst jeho pobytu a pracoviště v této době.