Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.06.1965, sp. zn. 13 Co 238/65, ECLI:CZ:KSOS:1965:13.CO.238.1965.1

Právní věta:

I když - ač šlo o pohledávku přednostní - původní návrh na exekuci zabavením platu směřoval k provedení srážek v rozsahu stanoveném pro pohledávky nepřednostní, není vyloučeno, aby se oprávněný domáhal později provádění výkonu soudního rozhodnutí v mezích ustanovení § 279 o. s. ř. srážkami dvou třetin mzdy.

Soud: Krajský soud v Ostravě
Datum rozhodnutí: 26.06.1965
Spisová značka: 13 Co 238/65
Číslo rozhodnutí: 10
Rok: 1966
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 279
§ 287
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Okresní soud v Bruntále nařídil k návrhu oprávněného výkon rozhodnutí i pokud se týká druhé třetiny mzdy povinného.

Krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.

Z odůvodnění:

Z obsahu spisu zjistil odvolací soud, že pravomocným usnesením okresního soudu v Bruntále ze dne 4. 11. 1963, bylo vyhověno návrhu na exekuci zabavením platu povinného pro 1386 Kčs s přísl., a to pouze, jako by šlo o vymáhání pohledávky, která není přednostní, ačkoliv podle předloženého exekučního titulu, totiž trestního rozsudku, kterým byl povinný odsouzen pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 tr. zák., šlo o pohledávku přednostní. Dalším svým podáním ze dne 18. 3. 1965 oprávněný souhlasil s výkonem srážek toliko do výše 40 Kčs měsíčně. Podáním ze dne 10. 5. 1965 však tento souhlas odvolal a současně požádal, aby výkon exekuce byl nařízen i pokud se týká druhé třetiny mzdy povinného. Tomuto návrhu bylo vyhověno.

Povinný ve svém odvolání namítá, že oprávněný nemůže odvolat výhodu, kterou mu poskytl již v návrhu při zabavení pouze 1/3. V každém případě však žádá, aby oprávněný souhlasil nadále se srážkami ve výši 40 Kčs měsíčně, poněvadž by jinak byla ohrožena výživa jeho rodiny, když se stará o nemocnou manželku a tři nezl. děti ve věku 3 až 8 roků.

Oprávněný navrhl potvrzení napadeného usnesení a poukázal na to, že zatím nemůže dopřát povinnému další výhody, když ostatní vymáhající věřitelé povinného naléhají na zaplacení svých pohledávek.

I v tom případě, když se oprávněný spokojí s tím, že srážky budou vykonávány v menším rozsahu, než jak to zákon připouští, není vyloučeno, aby se později domáhal provádění výkonu soudního rozhodnutí v zákonných mezích. Není tedy vyloučeno, aby oprávněný mohl navrhnout provádění srážek v mezích ustanovení § 279 odst. 1, věta druhá o. s. ř., když tento jeho návrh je kryt soudním rozhodnutím ve smyslu § 251 a násl. o. s. ř. Nepochybil proto prvý soud, když návrhu oprávněného v tomto směru vyhověl.

Pokud oprávněný pak trvá na zákonných srážkách ze mzdy, popřípadě odvolá souhlas k nižším srážkám, pak nutno poukázat na to, že tento postup umožňuje oprávněnému ust. § 287 o. s. ř., neboť otázka výše srážek v tomto případě záleží výhradně na oprávněném ( § 287 odst. 2 o. s. ř.).