Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 17.06.1964, sp. zn. 9 Co 374/64, ECLI:CZ:MSPH:1964:9.CO.374.1964.1

Právní věta:

Podmínky pro vyhovění návrhu na opravu odůvodnění rozsudku podle § 165 o. s. ř.

Soud: Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 17.06.1964
Spisová značka: 9 Co 374/64
Číslo rozhodnutí: 54
Rok: 1964
Sešit: 9-10
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Oprava rozhodnutí, Řízení před soudem
Předpisy: 99/1963 Sb. § 165
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 54/1964 sb. rozh.

Podmínky pro vyhovění návrhu na opravu odůvodnění rozsudku podle § 165 o. s. ř.

(Rozhodnutí městského soudu v Praze ze dne 17. června 1964, 9 Co 374/64).

Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 5 bylo rozvedeno manželství účastníků. Rozsudek ze dne 2. dubna 1964 byl žalovanému doručen dne 16. května 1964. Ještě před tím, než rozsudek nabyl právní moci, požádal žalovaný o opravu odůvodnění rozsudku, který prý vzniká tak, jako by hluboký rozvrat manželství vznikl výlučně za stálého podezírání žalobkyně z nevěry, přičemž tento rozsudek prý pomíjí skutečnost, že žalobkyně nejednala tak, jak se na řádnou manželku sluší.

Městský soud v Praze návrhu žalovaného na opravu odůvodnění rozsudku obvodního soudu pro Prahu 5 nevyhověl.

Z odůvodnění:

Protože účastníci nepodali odvolání, aby bylo možno přezkoumávat rozsudek v plném rozsahu, je třeba si uvědomit možnosti soudu při tzv. opravě odůvodnění.

Podle § 165 odst. 1 o. s. ř. je taková oprava možná potud, pokud odůvodnění rozsudku nemá podklad ve zjištění skutkového stavu. Z toho vyplývá, že soud v rámci této opravy nemůže ani provádět další důkazy, které v zájmu materiální pravdy měl provést a neprovedl, ani nemůže jinak hodnotit provedené důkazy, než se stalo v rozsudku, o jehož opravu důvodů se žádá.

Nehledě k tomu, předpokládá návrh na opravu důvodů zcela přesný návrh (srov. i § 5 o. s. ř.), jak má být oprava provedena, tj. například návrh, která konkrétní věta má být vypuštěna, nebo jak má být její formulace nahrazena, protože jinak by i ten účastník, který návrh na opravu učinil, mohl proti provedené opravě brojit, třebaže mu bylo zásadně vyhověno.

Žádnému z těchto požadavků návrh neodpovídá. Především tu není zcela konkrétní návrh v tom směru, jaká oprava by měla být provedena v odůvodnění rozsudku.

Žalovaný dále vytýká, že soud neučinil závěry z toho, jak se žalobkyně k předloženým fotografiím vyjádřila. Žalovaný má sice pravdu, ovšem to, co v odůvodnění není, nemůže být ani předmětem opravy odůvodnění.

Naprosto pak nemůže sloužit oprava odůvodnění tomu, aby soud zaujímal v rámci provedených důkazů stanovisko k přednesům, jež v řízení nebyly vůbec učiněny.

Ze všech těchto důvodů (soud prvního stupně sám návrhu nevyhověl a předložil jej odvolacímu soudu) nebylo možno návrhu na opravu odůvodnění vyhovět.