Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 27.11.1963, sp. zn. 1 T 57/63, ECLI:CZ:OSP3:1963:1.T.57.1963.1

Právní věta:

Zákonný znak § 203 odst. 2 tr. zák. ve znění novely "dává se někým vydržovat" je naplněn jednáním pachatele, který se nechá živit manželkou za okolností, které svědčí o jeho parazitismu. Za parasitismus nutno považovat, když se manžel nechá vyživovat od své manželky z příjmů, které má z invalidního důchodu a ze zaměstnání, které byla nucena nastoupit, aby ho uživila.

Soud: Obvodní soud pro Prahu 3
Datum rozhodnutí: 27.09.1963
Spisová značka: 1 T 57/63
Číslo rozhodnutí: 2
Rok: 1964
Sešit: 1-2
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Příživnictví
Předpisy: 140/1961 Sb. § 203
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Soud uznal obžalovaného vinným trestným činem příživnictví podle § 203 odst. 2 tr. zák. ve znění novely proto, že od listopadu 1962 až do dne vzetí do vazby 25. 10. 1963 v Praze 3, nikde nepracoval, ačkoliv byl zdráv a práce schopen, o nastoupení do řádného pracovního poměru se nezajímal a po celou tuto dobu se nechával živit od nemocné manželky, která pobírá invalidní důchod a která v důsledku toho byla nucena nastoupit ještě zaměstnání, aby obžalovaného živila.

Za to mu uložil trest 18 měsíců odnětí svobody nepodmíněně.

Z odůvodnění:

Obžalovaný se vyučil strojním zámečníkem. V tomto oboru pracoval až do roku 1959 u různých zaměstnavatelů. Naposledy byl zaměstnán u n. p. Konstruktiva v Praze, a to od roku 1959 do 28. 6. 1960, kdy s ním byl pracovní poměr ukončen. Od té doby nikde nepracoval a žil parazitním způsobem života.

Proto byl pravomocným rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 16. 11. 1962 odsouzen za trestný čin příživnictví podle § 203 tr. zák. ve znění novely k trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 2 roků. Obžalovaný si však z tohoto odsouzení nevzal žádné ponaučení a opět nikde nepracoval.

Jak vyplývá z doznání obžalovaného a ze svědecké výpovědi jeho manželky, obžalovaný se nikde o zaměstnání neucházel a nechával se živit manželkou, která pobírá invalidní důchod v částce 418 Kčs měsíčně. Aby mohla obžalovaného nějakým způsobem uživit a mohla uhradit všechny náklady spojené s udržováním domácnosti, byla nucena nastoupit do zaměstnání jako uklízečka a její výdělek činí kolem 600 Kčs měsíčně. Z těchto peněz musela obžalovaného vydržovat, tzn. dávat mu jídlo a mimo to ještě částku 5 Kčs denně v hotovosti na jeho osobní útraty. Peníze i jídlo obžalovaný vymáhal na manželce různými hrubostmi, násilím a výhrůžkami. Jakékoliv domluvy se strany manželky, aby si našel zaměstnání, neboť je zdráv a práce schopen, obžalovaný ignoroval a žil parazitním způsobem života.

Shora vylíčený skutkový děj obžalovaný v podstatě doznal.

Na základě všech provedených důkazů obvodní soud je toho názoru, že obžalovaný je osobou s naprosto negativním poměrem k práci, o čemž svědčí také to, že ani na odboru pracovních sil a ani jinde se o žádné zaměstnání po dlouhou dobu nezajímal.

Na základě těchto skutečností dospěl obvodní soud k závěru, že jednáním obžalovaného jsou naplněny znaky trestného činu příživnictví podle § 203 odst. 2 tr. zák. ve znění novely. Obžalovaný se soustavně vyhýbal poctivé práci, dával se vydržovat nemocnou manželkou a prostředky k obživě vymáhal na ní násilím a jinými výhrůžkami.

Při výměře trestu soud dospěl k tomu závěru, že stupeň nebezpečnosti souzeného trestného činu pro společnost je značný. Možnost nápravy u obžalovaného bez výkonu trestu by se nesetkala s výchovným účinkem, o čemž také svědčí jeho předcházející odsouzení. V souzeném případě soud neshledal žádné polehčující okolnosti, naproti tomu obžalovanému přitěžovalo, že v trestné činnosti pokračoval po dobu téměř 1 roku a dále to, že byl pro trestný čin stejného druhu již odsouzen.

Proto obvodní soud uložil obžalovanému trest odnětí svobody v polovině sazby § 203 odst. 2 tr. zák. ve znění novely, při čemž pro podmíněný odklad výkonu trestu nebyly shledány žádné zákonné podmínky.