Rozhodnutí Vyššího vojenského soudu ze dne 31.05.1962, sp. zn. To 66/62, ECLI:CZ:VVS:1962:TO.66.1962.1

Právní věta:

K naplnění zákonných znaků trestného činu vyhýbání se výkonu vojenské služby podle § 280 odst. 1 tr. zák. se nevyžaduje, aby se pachatel po použití úskoku skutečně vyhnul vojenské službě. Postačí, že pachatel v úmyslu vyhnout se výkonu vojenské služby úskoku použil.

Soud: Vyšší vojenský soud
Datum rozhodnutí: 31.05.1962
Spisová značka: To 66/62
Číslo rozhodnutí: 43
Rok: 1962
Sešit: 4
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Pokus, Trestný čin dokonaný, Vyhýbání se výkonu vojenské služby
Předpisy: 140/1961 Sb. § 280 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 43/1962 sb. rozh.

K naplnění zákonných znaků trestného činu vyhýbání se výkonu vojenské služby podle § 280 odst. 1 tr. zák. se nevyžaduje, aby se pachatel po použití úskoku skutečně vyhnul vojenské službě. Postačí, že pachatel v úmyslu vyhnout se výkonu vojenské služby úskoku použil.

(Rozhodnutí vyššího vojenského soudu z 31. 5. 1962 – To 66/62)

Rozsudek vojenského obvodového soudu byl voj. z. sl. P. uznán vinným mimo jiné pokusem vyhýbání se výkonu vojenské služby podle § 8 odst. 1, 280 odst. 1 tr. zák., a to proto, že předstíral přestřelku s neznámým podezřelým mužem, k jehož zjištění byl vyslán, s cílem dosáhnout za toto své počínání odměny ve formě dovolené, případně jiných výhod.

Vyšší vojenský soud přezkoumal napadený rozsudek, zrušil rozsudek soudu 1. stupně ve výroku o vině pokusem vyhýbání se výkonu vojenské služby podle § 8 odst. 1, 280 odst. 1 tr. zák. a uznal obviněného vinným dokonaným vyhýbáním se výkonu vojenské služby podle § 280 odst. 1 tr. zák.

Z odůvodnění:

Vyhýbání se výkonu vojenské základní služby se dopustí také, kdo použije úskoku v úmyslu vyhnout se vojenské službě nebo plnění vojenských povinností. V projednávaném případě bylo zjištěno, že voj. P. použil za tím účelem, aby se po dobu dovolené, kterou chtěl za odměnu za své jednání neoprávněně získat, vyhnul vojenské službě. Úskočné jednání je třeba spatřovat v tom, že voj. P. předstíral přestřelku s neznámou osobou a později se snažil vylíčit situaci tím vzniklou tak, jako by na něho byl veden útok neznámým podezřelým mužem, k jehož zjištění a zadržení byl vyslán. Toto jeho tvrzení bylo však výsledky vyšetřování vyvráceno.

Jak vyplývá z ustanovení § 280 odst. 1 tr. zák. nevyžaduje se naplnění všech zákonných znaků tohoto trestného činu, aby se pachatel po použití úskoku skutečně vyhnul vojenské službě. Plně postačuje, jak tomu bylo i v dané trestní věci, jestliže pachatel v úmyslu vyhnout se vojenské službě použije úskoku. Soud 1. stupně proto nepostupoval při výkladu ustanovení § 280 odst. 1 tr. zák. přesně a v důsledku toho uznal voj. z. sl. P. jenom pokusem tohoto trestného činu. Proto odvolací soud tento výrok o vině zrušil a uznal obviněného vinným dokonaným vyhýbáním se výkonu vojenské služby podle § 280 odst. 1 tr. zák.