Rozhodnutí Krajského soudu v Nitře ze dne 03.02.1959, sp. zn. 4 Co 34/59, ECLI:CZ:KSNR:1959:4.CO.34.1959.1

Právní věta:

Účastníkom konania o schválenie dohody v mene maloletých poručencov na súde poručenskom nie je dedič, ktorý dohodou v konaní o prejednanie dedičstva bol určený za prejímatela dedičstva ako rolníckeho podniku. Tento dedič nemá preto sťažnosť proti uzneseniu poručenského súdu o neschválení tejto dohody poručenským súdom.

Soud: Krajský soud v Nitře
Datum rozhodnutí: 03.02.1959
Spisová značka: 4 Co 34/59
Číslo rozhodnutí: 54
Rok: 1960
Sešit: 10
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Dědění
Předpisy: 142/1950 Sb. § 174
§ 196
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 54/1960 sb. rozh.

Účastníkom konania o schválenie dohody v mene maloletých poručencov na súde poručenskom nie je dedič, ktorý dohodou v konaní o prejednanie dedičstva bol určený za prejímateľa dedičstva ako roľníckeho podniku. Tento dedič nemá preto sťažnosť proti uzneseniu poručenského súdu o neschválení tejto dohody poručenským súdom.

(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre z 3. februára 1959, 4 Co 34/59.)

Ĺudový súd v Hlohovci odoprel schváliť v mene maloletých poručencov dohodu o rozdelení dedičstva po ich neb. starej matke, keďže dohoda nie je v súhlase so záujmom maloletých.

Proti uzneseniu podal sťažnosť dedič, ktorý dohodou bol určený za prejímateľa dedičstva ako roľníckeho podniku, a navrhol, aby dohoda bola schválená, keďže podmienku, akú si kladie poručník maloletých, resp. súd prvej stolice, mu nemožno splniť.

Krajský súd v Nitre sťažnosť odmietol.

Odôvodnenie:

Podľa § 174 a § 196 o. s. p. sťažnosť môže podať účastník alebo prokurátor, pričom účastníkom v zmysle § 5 o. s. p. je osoba, o práve ktorej sa rozhoduje, alebo osoba, ktorá rozhodnutím môže byť vo svojich právach dotknutá, alebo osoba, ktorú zákon označuje za účastníka. So zreteľom na toto zákonné ustanovenie však sťažovateľa nemožno pokladať za účastníka konania o schválenie dedičskej dohody v mene maloletých poručencov, keďže z dohody o rozdelenie dedičstva, ktorá až do jej schválenia ešte ani nie je perfektná, sťažovateľ ešte nenadobudol žiadnych práv, čo do ktorých bol mohol byť napadnutým uznesením dotknutý.

Preto sťažnosť ako podaná neoprávnenou osobou musela byť podľa § 179 ods.1, § 180 ods. 1 a § 196 o. s. p. odmietnutá.