Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.01.1997, sp. zn. Ntdn 33/96, ECLI:CZ:NS:1997:NTDN.33.1996.1

Právní věta:

Pravidlo uvedené v ustanovení § 18 odst. 2, věta první, tr.ř., podle kterého, nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje, se v případech, kdy byl čin spáchán v cizině, uplatní jen tehdy, pokud byl čin z hlediska určení příslušnosti spáchán v cizině zcela, tedy tak, že v České republice nenastaly žádné skutkové okolnosti, které jsou významné pro určení příslušnosti podle místa spáchání. V jiných případech se postupuje podle ustanovení § 18 odst. 1 tr.ř., které je z hlediska místní příslušnosti ustanovením základním. Tak je tomu u tzv. distanřních deliktů, kdy např. k jednání sice došlo v cizině, ale následek nastal v České republice.

Soud: Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí: 17.01.1997
Spisová značka: Ntdn 33/96
Číslo rozhodnutí: 30
Rok: 1997
Sešit: 5
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Příslušnost soudu
Předpisy: 141/1961 Sb. § 18
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 30

Příslušnost soudu

Pravidlo uvedené v ustanovení § 18 odst. 2, věta první, tr. ř., podle kterého, nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje, se v případech, kdy byl čin spáchán v cizině, uplatní jen tehdy, pokud byl čin z hlediska určení příslušnosti spáchán v cizině zcela, tedy tak, že v České republice nenastaly žádné skutkové okolnosti, které jsou významné pro určení příslušnosti podle místa

spáchání. V jiných případech se postupuje podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. ř., které je z hlediska místní příslušnosti ustanovením základním. Tak je tomu u tzv. distančních deliktů, kdy např. k jednání sice došlo v cizině, ale následek nastal v České republice.

( Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 1. 1997 sp. zn. Ntdn 33/96 )

Nejvyšší soud rozhodl ve sporu o příslušnost mezi Okresním soudem ve Znojmě a Obvodním soudem pro Prahu 8 tak, že k projednání a rozhodnutí věci je příslušný Okresní soud ve Znojmě.

Z odůvodnění:

U Okresního soudu ve Znojmě byla podána obžaloba na J. N. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., jehož se měla dopustit tím, že dne 3. 12. 1993 ve Spolkové republice Německo v objektu firmy Dreha převzala v hotovosti 20 413,40 DM za řepkový šrot dodaný firmou Agros, s. r. o., se sídlem v Božicích, okres Znojmo, čímž této firmě způsobila škodu ve výši 352 743,52 Kč, dne 28. 1. 1994 převzala částku 23 528,78 DM ke škodě téže firmy, a to ve výši 404 695,36 Kč. Dne 2. 3. 1994 rovněž u firmy Dreha v SRN za sladový květ dodaný znovu firmou Agros vystavila fakturu na svoji vlastní firmu Agrotrading Praha na částku 5863,20 DM, čímž firmě Agros způsobila škodu ve výši 101 744,10 Kč, neboť peníze si nechala zaslat na své vlastní konto u KB Praha.

Okresní soud ve Znojmě při předběžném projednání obžaloby shledal, že není místně příslušný, a usnesením ze dne 23. 9. 1996 sp. zn. 10 T 501/96 postoupil podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. věc Obvodnímu soudu pro Prahu 8 jako soudu příslušnému. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že v posuzované věci není možno stanovit místní příslušnost podle § 18 odst. 1 tr. ř., neboť trestný čin byl spáchán v SRN. Obviněná bydlí v Praze 8, takže podle § 18 odst. 2 tr. ř. je místně příslušným k projednání věci Obvodní soud pro Prahu 8. Tento soud usnesením ze dne 25. 10. 1996 sp. zn. 21 T 60/96 vyslovil podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. per analogiam svou nepříslušnost a předložil věc Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí sporu o příslušnost. Uvádí ve svém rozhodnutí, že v trestní věci obviněné J. N. má trestný čin podvodu charakter tzv. distančního deliktu, u něhož místem spáchání je jak místo, kde došlo k jednání, tak i místo, kde došlo k následku – vzniku škody, což je zejména místo, kde sídlí firma Agros, tedy Božice, okres Znojmo.

Nejvyšší soud České republiky ve sporu o příslušnost shledal, že k projednání a rozhodnutí věci je příslušný Okresní soud ve Znojmě.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle § 18 odst. 2, věta první, tr. ř., nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje. Přitom toto ustanovení se v případech, kdy byl čin spáchán v cizině, uplatní jen tehdy, kdy byl čin z hlediska určení příslušnosti spáchán v cizině zcela, tedy tak, že v České republice nenastaly žádné skutkové okolnosti, které jsou významné pro určení příslušnosti podle místa spáchání. V opačných případech se postupuje podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. ř., které je z hlediska místní příslušnosti ustanovením základním. Tak je tomu u tzv. distančních deliktů, kde např. k jednání sice došlo v cizině, ale následek nastal v České republice. Nejvyšší soud se proto ztotožnil s názorem Obvodního soudu pro Prahu 8, že v posuzovaném případě proto, že jde o takový delikt, u něhož je místem spáchání nejen místo, kde pachatel jednal, ale i místo, kde došlo k následku – vzniku škody, tedy též místo působení firmy Agros, byl čin též spáchán v obvodu Okresního soudu ve Znojmě, u kterého byla také podána obžaloba.