Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 04.01.1994, sp. zn. Nco 170/93, ECLI:CZ:VSPH:1994:NCO.170.1993.1

Právní věta:

U soudce, který se podílel na rozhodování v právní věci, v níž podle tvrzení žalobce mu vznikla škoda nesprávným úředním postupem, jejíž náhrady se domáhá, jde u takový poměr k věci, který vyvolává pochybnost o jeho nepodjatosti ( 14 odst. 1 o. s. ř.).

Soud: Vrchní soud v Praze
Datum rozhodnutí: 04.01.1994
Spisová značka: Nco 170/93
Číslo rozhodnutí: 74
Rok: 1994
Sešit: 6-7
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Podjatost soudce, Řízení před soudem
Předpisy: 99/1963 Sb. § 14 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 74

U soudce, který se podílel na rozhodování v právní věci, v níž podle tvrzení žalobce mu vznikla škoda nesprávným úředním postupem, jejíž náhrady se domáhá, jde u takový poměr k věci, který vyvolává pochybnost o jeho nepodjatosti ( § 14 odst. 1 o. s. ř.).

(Usnesení Vrchního soudu v Praze ze 4. 1. 1994, Nco 170/93)

Žalobce se domáhá náhrady škody, která mu údajně byla způsobena nesprávným úředním postupem soudů obou stupňů ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 C 90/91. Městský soud v Praze měl pak rozhodovat o odvolání žalobce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5, čj.13 C 188/92-18.

Žalobce vznesl námitku podjatosti vůči předsedkyni senátu Městského soudu v Praze, který má odvolání projednat, mimo jiné s odůvodněním, že „uvedená soudkyně v původním řízení rozhodovala a nesprávný postup se týká právě její osoby; nelze proto vyloučit pochybnost o její nepodjatosti z hlediska přezkoumání vlastního rozhodnutí“. Dále žalobce poukazoval na to, že v původním řízení, v němž se domáhal určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru a zaplacení částky 8 962 Kč, došlo „k četným hrubým procesním vadám a nezákonnostem“; podle názoru žalobce se mezi ním a předsedkyní senátu postupně vyvíjel napjatý vztah, který vedl k tomu, že už v předcházejícím řízení vůči ní vznesl námitku podjatosti. Od té doby trvá podle názoru žalobce její nepřátelský poměr k osobě žalobce. Uváděl také, že je mu známo, že jím uváděná předsedkyně senátu udržuje přátelské styky se zástupkyní žalovaného.

Předsedkyně senátu Městského soudu v Praze, jíž se námitka vznesená žalobcem týkala, uvedla, že nemá žádný vztah k projednávané věci nemá zájem na výsledku řízení. K účastníkům je bez poměru a žalobce zná pouze z úředního styku. Jeho námitky považuje za nedůvodné. Zástupkyni, která jedná v řízení za žalovaného, zná pouze ze soudního projednávání různých případů v posledních letech; podle jejího názoru nelze tu hovořit o nějakých přátelských vztazích.

Vrchní soud v Praze svým usnesením rozhodl, že zmíněná předsedkyně senátu je vyloučena z projednávání této věci náhrady škody.

Z odůvodnění:

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům lze mít pochybnost o jejich nepodjatosti.

V daném případě se žalobce domáhá náhrady škody, která mu měla být způsobena nesprávným úředním postupem v právní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 C 90/91. kdy se na rozhodování soudu podílela předsedkyně senátu, který má nyní projednávat žalobu žalobce o náhradu uváděné škody.

Již z tohoto důvodu jde o takový poměr k věci, který vyvolává pochybnost o její nepodjatosti, a to bez ohledu na to, že je subjektivně sama přesvědčena, že tu důvod k vyloučení z projednávání věci není dán.