Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 14.02.1992, sp. zn. 2 Nt 469/92, ECLI:CZ:OSP5:1992:2.NT.469.1992.1

Právní věta:

Objeví-li se konkrétní skutečnosti, které odůvodňují obavu, že obviněný, jenž byl vzat do vazby jen z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr.ř., bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, lze rozšířit vazbu i na důvod uvedený v § 677 písm. b) tr.ř. jen rozhodnutím soudu. V přípravném řízení tak může soud rozhodnout, nejde-li o případy uvedené v § 72 odst. 1 věta druhá tr.ř., jen na návrh prokurátora.Toto rozhodnutí je rozhodnutím o vazbě, a je tedy proti němu přípustná stížnost ( § 74 odst. 1 tr.ř.).

Soud: Obvodní soud pro Prahu 5
Datum rozhodnutí: 14.02.1992
Spisová značka: 2 Nt 469/92
Číslo rozhodnutí: 58
Rok: 1992
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Vazba
Předpisy: 141/1961 Sb. § 67
§ 72 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 58

Objeví-li se konkrétní skutečnosti, které odůvodňují obavu, že obviněný, jenž byl vzat do vazby jen z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. ř., bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, lze rozšířit vazbu i na důvod uvedený v § 67 písm. b) tr. ř. jen rozhodnutím soudu. V případném řízení tak může soud rozhodnout, nejde-li o případy uvedené v § 72 odst. 1 věta druhá tr. ř., jen na návrh prokurátora.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím o vazbě, a je tedy proti němu přípustná stížnost ( § 74 odst. 1 tr. ř.).

(Usnesení obvodního soudu pro Prahu 5 z 14. 2. 1992 sp. zn. 2 Nt 469/92)

Soudkyně obvodního soudu pro Prahu 5 na návrh obvodního prokurátora pro Prahu 5 rozhodla podle § 68 věty třetí tr. ř. tak, že rozšířila důvody vazby mladistvého M. P. i na důvod uvedený v § 67 písm. b) tr. ř.

Z odůvodnění:

Obviněný ml. M. P. je stíhán pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák., kterého se měl dopustit společně s M. M., dílem pak společně s R. N. a F. N., a to více útoky proti majetku v osobním vlastnictví. Rozhodnutím obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 21. 1. 1992 sp. zn. 2 Nt 10/92 byl obviněný ml. M. P. vzat do vazby z důvodů § 67 písm. a), c) tr. ř.

Obvodní prokurátor pro Prahu 5 podal soudu návrh na rozšíření důvodů vazby u mladistvého i na důvod uvedený v § 67 písm. b) tr. ř., neboť v průběhu přípravného řízení bylo zjištěno, že se mladistvý dopustil dalších útoků proti cizímu majetku a spolupachatel M. M., nar. 22. 7. 1973, nebyl dosud ve věci řádně vyslechnut a hodlá obv. ml. M. P. ve vazbě navštívit.

Soud tedy přezkoumal důvodnost návrhu prokurátora a dospěl k závěru, že v daném případě je skutečně na místě obava, že by obv. mladistvý mohl působit na spoluobviněné, a tím mařit vyšetřování; proto do doby, než budou ve věci opatřeny všechny potřebné důkazy k celému rozsahu trestné činnosti mladistvého, trvají i důvody vazby ve smyslu § 67 písm. b) tr. ř.