Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 03.08.1990, sp. zn. 3 T 49/90, ECLI:CZ:OSP5:1990:3.T.49.1990.1

Právní věta:

I. Vypáčení pokladničky ve skříňce veřejného telefonního automatu s cílem zmocnit se peněz naplňuje znak vloupání uvedený v § 247 odst. 2, resp. 4 písm. c) tr. zák. ve znění zák. č. 175/1990 Sb.

Soud: Obvodní soud pro Prahu 5
Datum rozhodnutí: 03.08.1990
Spisová značka: 3 T 49/90
Číslo rozhodnutí: 24
Rok: 1991
Sešit: 4-5
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Vloupání
Předpisy: 140/1961 Sb. § 247 odst. 1
§ 247 odst. 2
§ 247 odst. 4 písm. c
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 24/I

I. Vypáčení pokladničky ve skříňce veřejného telefonního automatu s cílem zmocnit se peněz naplňuje znak „vloupání“ uvedený v § 247 odst. 2, resp. 4 písm. c) tr. zák. ve znění zák. č. 175/1990 Sb.

(Rozsudek obvodního soudu pro Prahu 5 z 3. 8. 1990 sp. zn. 3 T 49/90)

Obvodní soud pro Prahu 5 uznal obviněné A. B. a M. V. vinnými trestním činem krádeže dílem dokonaným, dílem nedokonaným podle § 8 odst. 1, § 247 odst. 2 tr. zák. ve znění zák. č. 175/1990 Sb. a trestným činem poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle § 182 odst. 1 písm. a) tr. zák. proto, že dne 4. 4. 1990 kolem 21.30 hod. se vloupali do veřejného telefonního automatu v Praze 1, Josefské ulici tak, že vypáčili z přístroje pokladničku a odcizili mince v hodnotě 234,- Kčs a způsobili tak podniku Ředitelství telekomunikací Praha celkovou škodu ve výši 1677,- Kčs, a dne 4. 4. 1990 kolem 21.15 hod. se pokusili vloupat do veřejného telefonního automatu v Praze 5, Nádražní ulici, kde se snažili vypáčit kryt pokladničky a způsobili tak podniku Ředitelství telekomunikací Praha škodu ve výši 164,- Kčs. Za to byli odsouzeni obviněný A. B. k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu tří let, obviněný M. V k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. Obviněným byla také uložena povinnost, aby společně a nerozdílně nahradili poškozené organizaci škodu ve výši 1841,- Kčs s tříprocentním úrokem od 26. 5. 1990 do zaplacení.

Z odůvodnění:

Ke svým právním závěrům o prokázané trestné činnosti obviněných obvodní soud pro Prahu 5 uvedl:

Obvinění se obou útoků proti cizímu majetku dopustili dne 4. 4. 1990, tedy před 1. 7. 1990, kdy nabyl účinnosti zák. č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon. Přesto bylo nutné posoudit trestnost jejích jednání podle novelizovaného zákona, neboť je to pro ně příznivější ve smyslu § 16 odst. 1 tr. zák. Zatímco podle zákona platného v době spáchání činu by je bylo nutno kvalifikovat jako rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák., a tedy ukládat trest v trestní sazbě odnětí svobody na šest měsíců až pět let; podle pozdějšího zákona může být posouzeno jen jako krádež podle § 247 odst. 2 tr. zák. a trest může být ukládán jen v sazbě trestu odnětí svobody až na dvě léta.

Posouzení činu obviněných jako dílem dokonaného a dílem nedokonaného trestného činu krádeže podle § 8 odst. 1, § 247 odst. 2 tr. zák. ve znění novely vychází z formy jejich jednání. Uvedené ustanovení předpokládá že se pachatel zmocní cizí věci vloupáním. Obvinění vypáčili, resp. se snažili vypáčit kryt pokladniček v uzamčených skříňkách telefonních automatů, tedy odstranili nebo se snažili odstranit překážku postavenou mezi ně a odcizované věci, jejímž účelem bylo právě vyloučit zmocnění se věci neoprávněnou osobou. Toto jednání znak vloupání naplňuje. Pro úplnost je třeba dodat, že ustanovení § 247 odst. 2 tr. zák. ve znění novely neobsahuje na rozdíl od ustanovení § 247 odst. 1 tohoto zákona znak vyžadující, aby krádeží byla způsobena škoda v určité výši.

Jednání obviněných bylo třeba posoudit rovněž jako trestný čin poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle § 182 odst. 1 písm. a) tr. zák. Vypáčením krytu pokladničky ve skříňce telefonního automatu je ohrožen jeho provoz, přičemž jde o veřejné telekomunikační zařízení ve smyslu citovaného ustanovení trestního zákona. Obvinění se sice prokázaného jednání dopustili proto, aby se zmocnili mincí v pokladničce automatu; s tím, že zároveň ohrozí provoz tohoto zařízení, však byli srozuměni ve smyslu § 5 písm. b) tr. zák.