Rozsudek Okresního soudu v Šumperku ze dne 17.07.1975, sp. zn. 1 T 135/75, ECLI:CZ:OSSU:1975:1.T.135.1975.1

Právní věta:

II. Při stanovení délky trestu zákazu činnosti podle § 49 odst. 1 tr. zák. je nutno vzhledem k ustanovení § 36 tr. zák. vyřešit jako předběžnou otázku podle § 9 odst. 1 tr. ř., zda bude nařízen výkon zbytku trestu zákazu stejné činnosti, od výkonu kterého bylo podmíněně upuštěno (§ 61 odst. 3 tr. zák.).

Soud: Okresní soud v Šumperku
Datum rozhodnutí: 17.07.1975
Spisová značka: 1 T 135/75
Číslo rozhodnutí: 36
Rok: 1976
Sešit: 4-5
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Předběžná otázka, Zákaz činnosti
Předpisy: 140/1961 Sb. § 36
§ 49 odst. 1
§ 61 odst. 3 141/1961 Sb. § 9 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 36/1976 sb. rozh.

I. Řidič motorového vozidla, který v úmyslu donutit příslušníka Veřejné bezpečnosti, který jej zastavuje, aby uskočil, tedy v úmyslu zabránit provedení silniční kontroly a vytvořit si možnost útěku, najíždí jedoucím automobilem zvýšenou rychlostí proti příslušníkovu Veřejné bezpečnosti, se dopouští násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele, a to se zbraní ve smyslu § 155 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák.

II. Při stanovení délky trestu zákazu činnosti podle § 49 odst. 1 tr. zák. je nutno vzhledem k ustanovení § 36 tr. zák. vyřešit jako předběžnou otázku podle § 9 odst. 1 tr. ř., zda bude nařízen výkon zbytku trestu zákazu stejné činnosti, od výkonu kterého bylo podmíněně upuštěno ( § 61 odst. 3 tr. zák.).

(Rozsudek okresního soudu v Šumperku ze dne 17. 7. 1975 sp. zn. 1 T 135/75.)

Rozsudkem okresního soudu v Šumperku ze dne 17. července 1975 sp. zn. T 135/75 byl obžalovaný J. K. uznán vinným kromě jiných činů trestnými činy útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák. a opilství podle § 201 tr. zák., kterých se dopustil tak, že dne 26. dubna 1975 řídil osobní auto Š 440 pod vlivem alkoholu z Mohelnice do Moravičan a dne 27. dubna 1975 kolem 01.45 hod. zpět do Mohelnice, kde jej na Tyršově náměstí vyzval příslušník VB nstržm. P. P. červeným světlem, aby zastavil, on však neuposlechl, ale zvýšenou rychlostí najížděl proti nstržm. P. M., který v poslední chvíli před autem uskočil. Za tyto trestné činy a za další přečin byl obžalovaný J. K. odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a k zákazu řízení motorových vozidel na dobu 3 a půl roku.

Odvolání okresního prokurátora krajský soud v Ostravě usnesením ze dne

17. září 1975 sp. zn. 7 To 388/75 zamítl.

Z odůvodnění:

Obžalovaný J. K. pracuje jako dělník v n. p. MEZ v Mohelnici. Pracovní morálku má dobrou. Rodinné poměry nemá spořádané. Rozsudkem okresního soudu ve Svitavách ze 26. 8. 1971 sp. zn. 1 Ta 269/71 byl uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák. a odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na 3 měsíce a k zákazu řízení motorových vozidel na 3 roky. Usnesením téhož soudu ze dne 25. 7. 1973, které nabylo právní moci dne 10. 9. 1973, bylo podmíněně upuštěno od zákazu řízení motorových vozidel na zkušební dobu 2 roků, tedy do 10. 9. 1975. Rozsudkem okresního soudu v Šumperku ze dne 28. 12. 1974 sp. zn. 4 T 267/74 byl obžalovaný uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody na 6 měsíců podmíněně na zkušební dobu 2 roků. Na evidenční kartě řidiče má obžalovaný dalších 5 záznamů z let 1955 – 1968.

Dne 26. 4. 1975 kolem 19 hodiny zašel obžalovaný J. K. do restaurace Slavie, kde údajně vypil jedno dvanáctistupňové pivo. Asi o 20 hodině zašel do restaurace Klub, kde vypil 1 desetistupňové pivo a 1 dcl rumu. Tam se zdržel asi do 21 hodiny a pak odešel domů. Kolem 22 hodiny sešel se s jedním známým, kterého však jménem nezná, a ten ho požádal, aby ho zavezl na zábavu do Moravičan. Obžalovaný přes to, že byl ovlivněn požitým alkoholem, této žádosti vyhověl a odjel se svým osobním autem Š 440 z Mohelnice do Moravičan. Tam podle vlastního udání již žádné alkoholické nápoje nepožíval. Dne 27. 4. 1975 kolem 01.45 hod. se vracel svým autem z Moravičan do Mohelnice. V té době na Tyršově náměstí v Mohelnici prováděli příslušníci VB DI kontrolu vozidel. Když byl obžalovaný zastavován červeným světlem členem PS VB O. Ch., u vědomí, že požil alkoholické nápoje, snažil se kontrole vyhnout. Změnil proto směr jízdy vpravo do Zábřežské ulice. Když to spatřil příslušník VB nstržm. P. M., přeběhl do směru jízdy obžalovaného a krouživými pohyby červeným světlem dával obžalovanému znamení, aby zastavil. Obžalovaný však místo, aby zpomalil jízdu a zastavil, naopak počal rychlost jízdy zvyšovat a najížděl přímo na nstržm. P. M. Ten v posledním okamžiku prudce odskočil a bezprostředně na to projelo vozidlo obžalovaného místem, kde příslušník VB stál. Obžalovaný pokračoval dále v jízdě, byl však vozidlem VB pronásledován a u své garáže v Sadové ulici zadržen.

Dne 27. 4. 1975 v době od 2.15 až 2.50 hod. při klinickém vyšetření jevil obžalovaný známky požití alkoholu. Údaje o požití alkoholu neuvedl a odběr krve i vyšetření moče odmítl. Při dalším klinickém vyšetření v Šumperku v době od 7.45 do 7.55 hod. jevil obžalovaný rovněž známky požití alkoholu. O 7.55 hod. došlo k odběru krve ke zkoušce na alkohol v krvi a plynovou chromatografií bylo zjištěno, že obžalovaný ještě v té době měl v krvi 1,69 promile alkoholu. To svědčí o tom, že obžalovaný požil větší množství alkoholických nápojů, než sám připouští.

Obžalovaný tedy užil násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci příslušníka VB, tedy veřejného činitele podle § 89 odst. 8 tr. zák., aby se vyhnul silniční kontrole a zjištění, že je ovlivněn požitým alkoholem. Přitom obžalovaný najížděl zvyšující se rychlostí na příslušníka VB autem, aby útok proti jeho tělu učinil důraznějším. Spáchal tedy čin se zbraní ( § 89 odst. 5 tr. zák.). Toto jednání obžalovaného proto zakládá skutkovou podstatu trestného činu útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák.

Obžalovaný porušil ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky číslo 80/1966 Sb., zakazující řidičům požívání alkoholu před jízdou a během jízdy. Požitý alkohol snižuje pozorovací a ovládací schopnost řidiče a prodlužuje u něho reakční dobu. Tak tomu s ohledem na množství alkoholu v krvi bylo i u obžalovaného. Zakládá proto jednání obžalovaného v tomto směru skutkovou podstatu trestného činu opilství podle § 201 tr. zák.

Při hodnocení nebezpečnosti činů pro společnost a ukládání trestu přihlédl soud k okolnostem, za nichž byly činy spáchány, k osobě obžalovaného, jeho dosavadnímu životu, k možnosti jeho nápravy s ohledem na jeho předcházející život, k polehčujícím okolnostem, že obžalovaný řádně pracuje a k činům se částečně doznal, zatímco přitěžoval souběh dvou trestných činů s přečinem a zpětnost u trestného činu opilství. Obžalovaný se činů dopustil ve zkušební době podmíněného odsouzení, takže možno předpokládat, že bude nařízen výkon podmíněného trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců. Dále se obžalovaný dopustil jednání ve zkušební době podmíněného upuštění od zákazu řízení motorových vozidel, takže rovněž nutno předpokládat, že bude nařízen výkon zbytku tohoto trestu ( § 9 odst. 1 tr. ř.). S ohledem na uvedené skutečnosti uložil soud obžalovanému trest odnětí svobody, který je úměrný jeho zavinění a může působit výchovně na něho i na ostatní členy společnosti. S ohledem na značný stupeň společenské nebezpečnosti jednání obžalovaného a na to, že se jednání dopouští ve zkušební době, nemůže mít soud za to, že účelu trestu bude dosaženo i bez jeho výkonu. Nebyl proto obžalovanému podmíněný odklad trestu povolen. Poněvadž obžalovaný nebyl dosud ve výkonu trestu odnětí svobody, byl pro tento výkon zařazen do první nápravně výchovné skupiny. Protože se obžalovaný dopustil trestného činu opilství v souvislosti s řízením motorového vozidla, byl také vysloven zákaz řízení těchto vozidel. Při stanovení doby tohoto zákazu bylo přihlédnuto k dosud nevykonané části tohoto zákazu podle rozsudku okresního soudu ve Svitavách, tak aby nedošlo k porušení § 36 tr. zák.