Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12.12.1972, sp. zn. 6 Co 737/72, ECLI:CZ:KSHK:1972:6.CO.737.1972.1

Právní věta:

Nebyla-li v rozhodnutí správního orgánu stanovena lhůta k plnění, nemůže ji určit soud při soudním výkonu rozhodnutí, jehož podkladem je toto rozhodnutí správního orgánu.

Soud: Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí: 12.12.1972
Spisová značka: 6 Co 737/72
Číslo rozhodnutí: 78
Rok: 1973
Sešit: 9
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Rozhodnutí jiných orgánů, Rozhodnutí správní, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 251
§ 274 41/1964 Sb. § 43 71/1967 Sb. § 47
§ 52
§ 71
§ 73
§ 74
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 78/1973 sb. rozh.

Nebyla-li v rozhodnutí správního orgánu stanovena lhůta k plnění, nemůže ji určit soud při soudním výkonu rozhodnutí, jehož podkladem je toto rozhodnutí správního orgánu.

(Usnesení krajského soudu v Hradci Králové z 12. 12. 1972, 6 Co 737/72)

Usnesením okresního soudu v Pardubicích byl nařízen výkon rozhodnutí vyklizením bytu povinných v domě čp. 24 v. podle právoplatného rozhodnutí MěstNV v H. z 8. 4. 1972.

Proti tomuto usnesení podali povinní odvolání. Namítali, že lze provést výkon takového rozhodnutí, které stanoví lhůtu, v níž má být uložená povinnost splněna. Taková lhůta v daném případě neprošla, neboť v rozhodnutí MěstNV v H. nebyla ani stanovena.

Krajský soud v Hradci Králové změnil rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu zamítl.

Z odůvodnění:

Každý, komu ukládá vykonatelné rozhodnutí nějakou povinnost, má tuto povinnost dobrovolně splnit, jinak může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí ( § 251 o. s. ř.).

V projednávané věci soud prvního stupně nepostupoval správně, jestliže soudní výkon rozhodnutí nařídil. Vykonatelností příkazu k vystěhování, vydaného správním orgánem, začíná totiž běžet lhůta k vyklizení bytu, která má být v tomto rozhodnutí stanovena a je jeho podstatnou náležitostí ( § 52 odst. 2 a § 47 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení /správního řádu/ a § 43 odst. 1 zákona č. 41/1964 Sb. o hospodaření s byty). MěstNV v H. však ve vykonatelném rozhodnutí lhůtu k vyklizení bytu neurčil.

Ustanovení § 71 odst. 1, věta druhá, správního řádu sice uvádí, že nebyla-li stanovena v rozhodnutí lhůta k plnění, určí ji orgán, který provádí výkon rozhodnutí ( § 73 a § 74 správního řádu), avšak takové zjednání nápravy nenáleží soudu, provádějícímu soudní výkon vykonatelných rozhodnutí orgánů státní správy ( § 274 písm. f/ o. s. ř.). Občanský soudní řád, podle něhož soud při výkonu rozhodnutí postupuje, neobsahuje totiž žádné obdobné ustanovení, které by jej k tomuto postupu opravňovalo, a citované předpisy správního řádu se nevztahují na řízení před soudem.

Nebyly proto v daném případě splněny zákonné předpoklady pro nařízení soudního výkonu rozhodnutí, a proto odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že návrh na výkon rozhodnutí zamítl ( § 251 a § 274 písm. f/ o. s. ř.).