Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 30.08.1970, sp. zn. 3 Co 105/71, ECLI:CZ:NS:1970:3.CO.105.1971.1

Právní věta:

Na vyplatenie doplatku dávky upravenej (zvýšenej) len v súvislosti s konaním podla zákona o súdnej rehabilitácii sa vzťahuje ustanovenie § 31 ods. 2 zákona č. 82/1968 Zb.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 30.08.1970
Spisová značka: 3 Co 105/71
Číslo rozhodnutí: 76
Rok: 1971
Sešit: 9
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Rehabilitace, Sociální zabezpečení
Předpisy: 101/1964 Sb. § 53 82/1968 Sb. § 28
§ 31
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 76/1971 sb. rozh.

Na vyplatenie doplatku dávky upravenej (zvýšenej) len v súvislosti s konaním podľa zákona o súdnej rehabilitácii sa vzťahuje ustanovenie § 31 ods. 2 zákona č. 82/1968 Zb.

(Uznesenie Najvyššieho súdu SSR z 30. 8. 1970, 3 Co 105/71)

Napadnutým uznesením potvrdil Krajský súd v Bratislave rozhodnutie Správy dôchodkov v Bratislave i v časti, v ktorej vyslovil, že zvyšok doteraz nevyplateného starobného dôchodku bude navrhovateľovi poukázaný v štátnych dlhopisoch v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2 zákona č. 82/1968 Zb.

V odvolaní proti tomuto uzneseniu navrhovateľ žiadal, aby bolo zmenené a aby mu bol nedoplatok na dôchodku, priznanom podľa predpisov o sociálnom zabezpečení, poukázaný v hotovosti, lebo ustanovenia zákona o súdnej rehabilitácii sa na tento nárok nevzťahujú.

Najvyšší súd SSR uznesenie Krajského súdu v Bratislave potvrdil.

Z odôvodnenia:

Rozhodnutie odporcu, ktorým bol navrhovateľovi upravený so spätnou účinnosťou starobný dôchodok podľa predpisov o sociálnom zabezpečení, bolo podmienené výsledkom konania podľa zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii. Len po právoplatnom výroku súdu o oslobodení navrhovateľa a zrušení rozhodnutia, v dôsledku ktorého bol vo výkonu trestu, mohol odporca vydať rozhodnutie o úprave dôchodku podľa ustanovenia § 28 ods. 5 citovaného zákona. Bez tohto zákona a jeho príslušného ustanovenia (lex specialis) nemohol by odporca o úprave dôchodku v prípade navrhovateľa rozhodnúť. Starobný dôchodok nebol upravený ako dávka zabezpečujúca bežné, každodenné potreby navrhovateľa, ale iba ako splnenie predpokladov zákona o súdnej rehabilitácii. Uvedený právny základ (zákon č. 82/1968 Zb.), umožňujúci vykonávať úpravu starobného dôchodku navrhovateľa, svojím systematickým usporiadaním jednotlivých ustanovení i konkrétnym ustanovením § 28 ods. 4 (ktoré vylučuje aplikáciu ustanovenia § 53 ods. 1 zákona č. 101/1964 Zb.) nenecháva pochybnosti o tom, že na vyplatenie doplatku dávky upravenej (zvýšenej) len v súvislosti s konaním podľa zákona o súdnej rehabilitácii sa vzťahuje ustanovenie § 31 zákona č. 82/1968 Zb.

Keďže navrhovateľovi na náhradu škody včítane doplatku na skôr upravenom dôchodku bola v hotovosti vyplatená nesporne suma značne prevyšujúca limit určený v citovanom zákonnom ustanovení, bolo rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdené.