Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 17.08.1970, sp. zn. Ntd 119/70, ECLI:CZ:NS:1970:NTD.119.1970.1

Právní věta:

Podle § 295 tr. ř. lze trestní věc proti mladistvému postoupit jinému soudu i tehdy, jestliže mladistvý již dosáhl 18. roku věku, pokud tu nejsou okolnosti uvedené v § 301 odst. 2 písm. a) a b) tr. ř.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 17.08.1970
Spisová značka: Ntd 119/70
Číslo rozhodnutí: 56
Rok: 1971
Sešit: 8
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Mladiství, Postoupení věci, Řízení proti mladistvým
Předpisy: 141/1961 Sb. § 295
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 56/1971 sb. rozh.

Podle § 295 tr. ř. lze trestní věc proti mladistvému postoupit jinému soudu i tehdy, jestliže mladistvý již dosáhl 18. roku věku, pokud tu nejsou okolnosti uvedené v § 301 odst. 2 písm. a) a b) tr. ř.

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 17. srpna 1970, Ntd 119/70.)

O návrhu okresního soudu v Příbrami, aby trestní věc proti mladistvému byla tomuto soudu odňata a přikázána jinému soudu, rozhodl Nejvyšší soud ČSR, že se trestní věc okresnímu soudu v Příbrami neodnímá.

Z odůvodnění:

Svůj návrh odůvodňuje okresní soud v Příbrami tím, že mladistvý bydlí v Praze 6, jakož i dalšími okolnostmi, jak je uvádí v podstatě obecně ustanovení § 295 tr. ř. Jsou to okolnosti, pro které může soud jinak příslušný k projednání a rozhodnutí věci sám postoupit věc soudu, v jehož obvodě mladistvý bydlí, nebo i jinému soudu, u něhož je konání trestního řízení se zřetelem na zájmy mladistvého nejúčelnější.

Okresní soud má za to, že ustanovení § 295 tr. ř. v daném případě nepřichází v úvahu, protože obviněný už dovršil 18. rok svého věku. Obviněný se narodil 19. 4. 1952, 18. roku věku tedy dosáhl 19. 4. 1970. Podle obžaloby okresního prokurátora v Příbrami z 9. 7. 1970 sp. zn. Pv 222/70-33 je mladistvý vesměs stíhán pro trestné činy, které spáchal před dokonaným 18. rokem svého věku. Protože mladistvý ještě nedokonal 19. rok svého věku a nejde o trestné činy spáchané jednak před dovršením, jednak po dovršení 18. roku věku, nutno i na něho, byť již dokonal 18. rok svého věku, užít ustanovení prvního oddílu devatenácté hlavy trestního řádu, tedy i ustanovení § 295 tr. ř. ( § 301 odst. 2 tr. ř. z opaku). Není tedy důvodu, aby Nejvyšší soud rozhodl v dané věci podle § 25 odst. 1 tr. ř. o odnětí a přikázání věci, když okresní soud v Příbrami má možnost postupovat podle § 295 tr. ř.