Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25.11.1970, sp. zn. 4 Co 460/70, ECLI:CZ:KSHK:1970:4.CO.460.1970.1

Právní věta:

Nárok na náhradu škody, kterou způsobil voják při plnění služebních povinností, nutno posuzovat jako věc pracovní (§ 36 odst. 2 o. s. ř.); proto v občanském soudním řízení o tomto nároku jedná a rozhoduje senát.

Soud: Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí: 25.11.1970
Spisová značka: 4 Co 460/70
Číslo rozhodnutí: 54
Rok: 1971
Sešit: 5
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Náhrada škody, Řízení před soudem, Senát, Věci pracovní
Předpisy: 88/1952 Sb. § 11 76/1959 Sb. 99/1963 Sb. § 36
§ 221
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 54/1971 sb. rozh.

Nárok na náhradu škody, kterou způsobil voják při plnění služebních povinností, nutno posuzovat jako věc pracovní ( § 36 odst. 2 o. s. ř.); proto v občanském soudním řízení o tomto nároku jedná a rozhoduje senát.

(Usnesení krajského soudu v Hradci Králové z 25. 11. 1970, 4 Co 460/70)

Žalobu Čs. státu – vojenské správy proti žalovanému M. Ch. o náhradu škody z dopravní nehody, kterou žalovaný způsobil v době, kdy byl příslušníkem ozbrojených sil v činné službě, projednal u okresního soudu v Hradci Králové předseda senátu jako samosoudce ( § 36 odst. 2 o. s. ř.) a rozsudkem ze 4. 8. 1970 bylo žalobě zčásti vyhověno.

K odvolání žalovaného a prokurátora, který vstoupil do řízení, krajský soud v Hradci Králové rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu jednání a k novému rozhodnutí.

Z odůvodnění:

Podle ustanovení § 36 odst. 2 o. s. ř. (zákona č. 99/1963 Sb. ve znění zákona č. 158/1969 Sb.) rozhoduje ve věcech pracovních vždy senát. Věcmi pracovními podle citovaného ustanovení jsou spory o nárocích plynoucích nejen z pracovně právních vztahů, upravených zákoníkem práce, ale také spory o nárocích plynoucích i z jiných vztahů, upravených právními předpisy spadajícími do jiných právních odvětví, pokud tyto vztahy mají pracovní charakter. 1) Také nárok na náhradu škody způsobenou vojákem při plnění služebních povinností v době, kdy byl příslušníkem ozbrojených sil v činné službě (ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 88/1952 Sb., ve znění zákona č. 76/1959 Sb., a služebního předpisu MNO Zákl. 3-3/práv./), je nutno v občanském soudním řízení posuzovat jako věc pracovní.

Jestliže tedy v daném případě o žalobě po nabytí účinnosti zákona č. 158/69 Sb. rozhodl samosoudce, ačkoliv měl rozhodovat senát, je dán důvod pro zrušení napadeného rozsudku podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. b) o. s. ř.

Proto odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu jednání a k novému rozhodnutí.

1) srov. stanovisko uveřejněné pod č. 2/1971 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek