Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28.08.1970, sp. zn. Co 271/70, ECLI:CZ:NS:1970:CO.271.1970.1

Právní věta:

Jinou zemědělskou organizací ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 vyhlášky č. 102/1964 Sb. (ve znění vyhlášky č. 179/1968 Sb.) je i socialistická organizace, jež se výlučně nezabývá zemědělskou výrobou, avšak tato výroba je jednou ze složek její hospodářské činnosti.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 28.08.1970
Spisová značka: Co 271/70
Číslo rozhodnutí: 29
Rok: 1971
Sešit: 3
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Organizace socialistické, Sociální zabezpečení, Zemědělské organizace
Předpisy: 99/1963 Sb. § 219 101/1964 Sb. § 12 102/1964 Sb. § 9
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 29/1971 sb. rozh.

Jinou zemědělskou organizací ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 vyhlášky č. 102/1964 Sb. (ve znění vyhlášky č. 179/1968 Sb.) je i socialistická organizace, jež se výlučně nezabývá zemědělskou výrobou, avšak tato výroba je jednou ze složek její hospodářské činnosti.

(Usnesení Nejvyššího soudu ČSR z 28. 8. 1970, Co 271/70.)

Rozhodnutím Úřadu důchodového zabezpečení byl navrhovatelce přiznán poměrný starobní důchod podle ustanovení § 12 zákona č. 101/1964 Sb., přičemž bylo navrhovatelce započteno 20 roků zaměstnání.

Navrhovatelka v opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí namítala, že jí nebyla započtena doba od 1. 10. 1948 do 31. 3. 1956, kdy pracovala na zemědělském hospodářství svého manžela.

Krajský soud v Brně přezkoumávané rozhodnutí zrušil, když zjistil, že navrhovatelka pracovala v Komunálních službách města K. v zahradnictví (zelinářství) v době od 5. 4. 1956 do 31. 3. 1969.

K odvolání odpůrce, který uváděl, že navrhovatelkou požadovaný zápočet lze provést pouze pracovnicím zaměstnaným v zemědělství na státním (školním) statku nebo jiné zemědělské organizaci a nikoliv v podniku komunálních služeb, Nejvyšší soud ČSR usnesení krajského soudu potvrdil.

Z odůvodnění:

Posouzení projednávané věci spočívá v zodpovězení otázky, zda u navrhovatelky šlo v době od roku 1956 do roku 1969 o zaměstnání v zemědělství v jiné zemědělské organizaci než na státním statku ( § 9 odst. 4 vyhlášky č. 102/1964 Sb. ve znění vyhlášky č. 179/1968 Sb.).

Podle citovaného ustanovení je základní podmínkou zvýhodněného zápočtu doby účasti pracovnice na výdělečné činnosti manžela zaměstnání v zemědělství. Dalším vymezením, že totiž musí jít o zaměstnání na státním (školním) statku nebo v jiné zemědělské organizaci, je jen vyjádřeno, že toto zaměstnání v zemědělství se musí vykonávat v některé socialistické organizaci.

Jestliže v daném případě navrhovatelka pracovala v uváděné době v rostlinné výrobě, a to v zelinářství Komunálních služeb města K., pak šlo o práci v zemědělské výrobě, tedy o zaměstnání v zemědělství u organizace socialistického sektoru. Není rozhodné, že tato zemědělská výroba je provozována u tohoto podniku komunálních služeb jen jako jedna ze složek jeho hospodářské činnosti.

Jinou zemědělskou organizací ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 vyhlášky č. 102/1964 Sb. (ve znění vyhlášky č. 179/1968 Sb.) je tedy i socialistická organizace, která se nezabývá výlučně zemědělskou výrobou, avšak u níž tato výroba je jednou ze složek její činnosti.

Proto odvolací soud potvrdil podle ustanovení § 219 o. s. ř. napadené usnesení soudu prvního stupně.