Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 08.04.1969, sp. zn. 1 T 3/69, ECLI:CZ:KSOS:1969:1.T.3.1969.1

Právní věta:

Obviněný, který po zastavení trestního stíhání z důvodu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. a) resp. písm. b) tr. ř. prohlásí podle § 11 odst. 2 tr. ř., že trvá na projednání věci, má právo toto prohlášení vzít zpět.

Soud: Krajský soud v Ostravě
Datum rozhodnutí: 08.04.1969
Spisová značka: 1 T 3/69
Číslo rozhodnutí: 30
Rok: 1970
Sešit: 6
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Zastavení trestního stíhání
Předpisy: 141/1961 Sb. § 11 odst. 2
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 30/1970 sb. rozh.

Obviněný, který po zastavení trestního stíhání z důvodu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. a) resp. písm. b) tr. ř. prohlásí podle § 11 odst. 2 tr. ř., že trvá na projednání věci, má právo toto prohlášení vzít zpět.

(Usnesení předsedy senátu krajského soudu v Ostravě z 8. dubna 1969, sp. zn. 1 T 3/69.)

Předseda senátu krajského soudu v Ostravě vzal na vědomí zpětvzetí prohlášení M. D., že trvá na projednání věci ve smyslu § 11 odst. 2 tr. ř.

Z odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě svým usnesením ze dne 28. 2. 1969, sp. zn. 1 T 3/69 zastavil trestní stíhání proti M. D. z důvodu § 11 odst. 1 písm. b) tr. ř.

M. D. ve lhůtě prohlásila, že na projednání věci trvá, a proto krajský soud v Ostravě svým usnesením ze dne 20. 3. 1969 rozhodl, že v trestním řízení se bude pokračovat ( § 11 odst. 2 tr. ř.).

Poté M. D. sdělila krajskému soudu, že béře zpět svou žádost na pokračování trestního stíhání.

Prohlášení podle § 11 odst. 2 tr. ř. není sice opravným prostředkem, neboť obviněný jím nenapadá správnost rozhodnutí o zastavení trestního stíhání; má však obdobné účinky jako opravný prostředek, zejména v tom, že usnesení o zastavení trestního stíhání nenabývá právní moci a z vůle obviněného se pokračuje v dalším projednávání věci.

Je proto možná analogie podle § 205 odst. 2 a 4 tr. ř.

Když pak tomu nebránily ani další překážky, vzal předseda senátu zpětvzetí prohlášení obviněné učiněného podle § 11 odst. 2 tr. ř. na vědomí.