Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20.10.1967, sp. zn. 5 Co 367/67, ECLI:CZ:KSUL:1967:5.CO.367.1967.1

Právní věta:

Zanikne-li předběžné opatření z důvodu § 77 odst. 1 písm. b) o. s. ř. (nebylo návrhu ve věci samé vyhověno), zastaví soud výkon rozhodnutí v celém rozsahu, nikoli toliko pro dobu po dni, jímž uplynula ve smyslu § 77 odst. 1 písm. d) o. s. ř. původně určená doba trvání předběžného opatření.

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Datum rozhodnutí: 20.10.1967
Spisová značka: 5 Co 367/67
Číslo rozhodnutí: 66
Rok: 1968
Sešit: 7
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Předběžná opatření, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 77
§ 268
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 66/1968 sb. rozh.

Zanikne-li předběžné opatření z důvodu § 77 odst. 1 písm. b) o. s. ř. (nebylo návrhu ve věci samé vyhověno), zastaví soud výkon rozhodnutí v celém rozsahu, nikoli toliko pro dobu po dni, jímž uplynula ve smyslu § 77 odst. 1 písm. d) o. s. ř. původně určená doba trvání předběžného opatření.

(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem z 20. 10. 1967, 5 Co 367/67.)

Okresní soud v České Lípě zastavil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, směřující k vydobytí nároku oprávněné na výživné za dobu po 26. 5. 1967, a to s odůvodněním, že tímto dnem bylo pravomocně skončeno řízení o určení otcovství povinného k nezletilé oprávněné a pozbylo účinnosti a předběžné opatření, které bylo titulem k výkonu rozhodnutí; ohledně výživného splatného před 26. 5. 1967 zůstal výkon rozhodnutí nedotčen.

V odvolání namítal povinný, že byla žaloba o určení otcovství proti němu pravomocně zamítnuta, takže není důvodu ani k tomu, aby nadále platil cestou výkonu rozhodnutí výživné pro nezletilou oprávněnou za dobu před 26. 5. 1967.

Krajský soud v Ústí nad Labem změnil usnesení okresního soudu tak, že zatavil výkon rozhodnutí v celém rozsahu.

Z odůvodnění:

Není pochyby o tom, že usnesením z 13. 5. 1966 nařídil okresní soud předběžné opatření, jímž uložil povinnému, aby platil nezletilé oprávněné od 15. 5. 1966 výživné v částce 150 Kčs měsíčně, a vyslovil, že předběžné opatření pozbývá účinnosti právní mocí konečného rozhodnutí. To koresponduje i § 77 odst. 1 písm. d) o. s. ř., podle něhož předběžné opatření zanikne, jestliže uplynula určená doba, po kterou mělo trvat.

Okresní soud však přehlédl, že ustanovení § 77 odst. 1 písm. d) o. s. ř. nemá na mysli případy, kdy byl žalobce ve sporu neúspěšný. V této věci byla žaloba o určení otcovství proti povinnému zamítnuta, takže předběžné opatření zaniklo již tím, že nebylo návrhu ve věci samé vyhověno [ § 77 odst. 1 písm. b) o. s. ř.]. Ostatně není bez významu, že za tohoto stavu by bylo další vymáhání na povinném v rozporu se základními články VI a VII o. z.

Z těchto důvodů změnil krajský soud unesení okresního soudu tak, že zastavil výkon rozhodnutí v celém rozsahu ( § 268 odst. 1 písm. b/ o. s. ř., § 220 odst. 1 o. s. ř.).