Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 22.08.1968, sp. zn. 6 Cz 143/67, ECLI:CZ:NS:1968:6.CZ.143.1967.1

Právní věta:

I když se stal poživatel důchodu po zániku členství v JZD jednotlivě hospodařícím rolníkem, musí být posuzováno trvání jeho nároku na částečný invalidní důchod přiznaný podle předpisů platných pro členy JZD i nadále podle ustanovení zák. č. 103/1964 Sb., nikoli podle § 8 odst. 2 vyhl. č. 105/1964 Sb. Přestup do jiného pojištění nemůže mít za následek zánik nároku přiznaného poživateli důchodu podle předpisů upravujících jeho dosavadní důchodové zabezpečení.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 22.08.1968
Spisová značka: 6 Cz 143/67
Číslo rozhodnutí: 60
Rok: 1968
Sešit: 6
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Sociální zabezpečení
Předpisy: 103/1964 Sb. § 51 105/1964 Sb. § 1
§ 8
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 60/1968 sb. rozh.

I když se stal poživatel důchodu po zániku členství v JZD jednotlivě hospodařícím rolníkem, musí být posuzováno trvání jeho nároku na částečný invalidní důchod přiznaný podle předpisů platných pro členy JZD i nadále podle ustanovení zák. č. 103/1964 Sb., nikoli podle § 8 odst. 2 vyhl. č. 105/1964 Sb. Přestup do jiného pojištění nemůže mít za následek zánik nároku přiznaného poživateli důchodu podle předpisů upravujících jeho dosavadní důchodové zabezpečení.

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 22. 2. 1968, 6 Cz 143/67.)

Krajský soud v Hradci Králové potvrdil usnesením z 3. 8. 1966 rozhodnutí Státního úřadu sociálního zabezpečení z 11. 5. 1966, jímž byl zastaven navrhovateli částečný invalidní důchod s odůvodněním, že navrhovatel nesplňuje podmínky plné ani částečné invalidity podle § 8 odst. 2 vyhl. č. 105/1964 Sb. o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících není ustanovení o poskytování částečného invalidního důchodu jako dávky, na kterou by byl právní nárok, a že by částečný invalidní důchod mohl být poskytován jako dávka dobrovolná jen jednotlivě hospodařícímu rolníku, který se stal částečně invalidním následkem pracovního úrazu ( § 12 odst. 2 cit. vyhl.).

Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že byl usnesením, krajského soudu porušen zákon a zrušil je.

Z odůvodnění:

Z ustanovení § 1 odst. 1 vyhl. č. 105/1964 Sb. vyplývá mj., že pojištění jednotlivě hospodařícího rolníka na dávky důchodového pojištění podle vyhlášky nevznikne, dokud požívá starobní nebo invalidní důchod z důchodového zabezpečení (pojištění). Toto ustanovení – pokud vymezuje negativně osobní rozsah důchodového pojištění jednotlivě hospodařících rolníků – tedy předpokládá, že jednotlivě hospodařící rolník je poživatelem důchodu z důchodového zabezpečení (pojištění) přiznaného podle jiného právního předpisu. Z toho dále plyne, že přestup do jiného pojištění nemůže mít za následek zánik nároků přiznaných podle předpisů upravujících jeho dosavadní důchodové zabezpečení. Trvání nároku na přiznanou dávku lze pak posuzovat jen podle předpisů, podle kterých byla tato dávka přiznána.

Obsah spisů nasvědčuje tomu, že navrhovateli byl přiznán částečný invalidní důchod podle předpisů platných pro členy JZD, že vystoupil z JZD a stal se jednotlivě hospodařícím rolníkem. Za této situace mohlo být zkoumáno jedině podle předpisů platných pro členy JZD (zák. č. 103/1964 Sb.), zda trvají podmínky, pro které byl navrhovateli, jehož zdravotní stav se nezměnil, přiznán částeční invalidní důchod.

Protože soud nepostupoval podle zásad shora uvedených, porušil zákon v ustanovení § 51 zák. č. 103/1964 Sb.