Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31.08.1967, sp. zn. 6 Co 40/67, ECLI:CZ:KSUL:1967:6.CO.40.1967.1

Právní věta:

Z požadavku, aby byl návrh na opravu odůvodnění podán dříve, než rozhodnutí nabude právní moci, vyplývá, že nepřichází v úvahu oprava odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu.

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Datum rozhodnutí: 31.08.1967
Spisová značka: 6 Co 40/67
Číslo rozhodnutí: 54
Rok: 1968
Sešit: 6
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Oprava rozhodnutí, Řízení před soudem
Předpisy: 99/1963 Sb. § 165
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 54/1968 sb. rozh.

Z požadavku, aby byl návrh na opravu odůvodnění podán dříve, než rozhodnutí nabude právní moci, vyplývá, že nepřichází v úvahu oprava odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu.

(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem z 31. 8. 1967, 6 Co 40/67.)

Odpůrkyně navrhla 14. 8. 1967 opravu odůvodnění rozsudku krajského soudu v Ústí nad Labem z 8. 3. 1967, jímž byl potvrzen rozsudek okresního soudu v Jablonci nad Nisou o rozvodu jejího manželství s navrhovatelem.

Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl návrh odpůrkyně na opravu odůvodnění rozsudku.

Z odůvodnění:

Podle § 165 odst. 1 o. s. ř. může účastník navrhnout opravu odůvodnění před tím, než rozsudek nabude právní moci; podle § 165 odst. 2 o. s. ř. předloží soud prvního stupně – pokud nevyhoví návrhu – věc k rozhodnutí o opravě odvolacímu soudu.

Ze znění těchto ustanovení občanského soudního řádu, která zjevně předpokládají podání návrhu na opravu odůvodnění dříve, než rozhodnutí nabude právní moci, vyplývá, že je možná toliko oprava odůvodnění rozhodnutí soudu prvního stupně, nikoli oprava odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu, jež nabývá právní moci již dnem doručení ( § 159 odst. 1 o. s. ř.). Ustanovení § 165 o. s. ř. nedopadá na odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu, a to ani prostřednictvím § 211 o. s. ř.