Rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 31.03.1967, sp. zn. 7 Co 159/67, ECLI:CZ:KSPH:1967:7.CO.159.1967.1

Právní věta:

Se zřetelem na hlediska uvedená v § 264 odst. 1 o. s. ř. je soud povinen se při rozhodování o návrhu na výkon rozhodnutí zabývat tím, zda není navrhován výkon rozhodnutí způsobem zřejmě nevhodným.

Soud: Krajský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 31.03.1967
Spisová značka: 7 Co 159/67
Číslo rozhodnutí: 41
Rok: 1968
Sešit: 5
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 264
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Okresní soud v Benešově nařídil výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí, které jsou ve smyslu ustanovení vlád. nař. č. 50/1955 Sb. v užívání Státního statku ve V., pro pohledávku 13 515 Kčs.

Krajský soud zrušil rozhodnutí soudu prvého stupně a vrátil věc k dalšímu řízení.

Z odůvodnění:

Navrhne-li oprávněný výkon rozhodnutí způsobem, který je zřejmě nevhodný, může předseda senátu nařídit po slyšení oprávněného výkon rozhodnutí jiným vhodným způsobem ( § 264 odst. 1 o. s. ř.).

V daném případě je povinná v pracovním poměru u Státního statku ve V. a z obsahu jiného spisu okresního soudu v B. je zřejmé, že je majitelkou chaty. Vzhledem k tomu je třeba především uvážit, zda by byl prodej nemovitostí, které jsou ve smyslu ustanovení vlád. nař. č. 50/1955 Sb. v užívání Státního statku ve V., vhodným způsobem výkonu rozhodnutí, popř. zda by nebyly vhodnějším způsobem srážky ze mzdy povinné, případně prodej chaty.

Poněvadž se soud prvého stupně touto otázkou nezabýval a povinná poukazuje ve svém odvolání výslovně na zřejmou nevhodnost navrženého způsobu výkonu rozhodnutí, zrušil krajský soud napadené usnesení a vrátil věc soudu prvého stupně k dalšímu řízení.

Bude úkolem soudu prvého stupně, aby se v prvé řadě zabýval otázkou vhodnosti způsobu výkonu rozhodnutí z hlediska § 264 odst. 1 o. s. ř. a teprve potom po použití nejvhodnějšího způsobu výkonu ve věci znovu rozhodl.