Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 04.07.1967, sp. zn. 9 Co 280/67, ECLI:CZ:KSOS:1967:9.CO.280.1967.1

Právní věta:

Rozhodnutí o povinnosti k náhradě stěhovacích nákladů v případě zrušení práva užívání bytu v rodinném domku je z pravomoci soudu vyňato. 

Příslušným k rozhodování o této povinnosti je národní výbor.

Soud: Krajský soud v Ostravě
Datum rozhodnutí: 04.07.1967
Spisová značka: 9 Co 280/67
Číslo rozhodnutí: 18
Rok: 1968
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Byt, Hospodaření s byty, Řízení před soudem
Předpisy: 99/1963 Sb. § 7
§ 103
§ 104 41/1964 Sb. § 54
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Rozsudkem okresního soudu v Karviné byli oba žalovaní zavázáni zaplatit žalobci částku 360,- Kčs s přísl., ve zbytku byla žaloba zamítnuta. Prvý soud měl za zjištěno, že žalobcovo právo užívání bytu v rodinném domku v Č. T. bylo zrušeno rozhodnutím bytové komise při MěstNV v Č. T. Dále měl za zjištěno, že dalším rozhodnutím téhož orgánu bylo uloženo žalovaným hradit stěhovací náklady žalobci. Prvý soud také zjistil, že se žalobce přestěhoval z Č. T. do družstevního bytu ve F. M. a zaplatil za stěhování 550,- Kčs. Výslechem informovaného zástupce si pak ověřil, že by náklady přestěhování v obvodu Č. T. činily přes 300,- Kčs. Volnou úvahou dovolil, že stěhovací náklady účelně vynaložené by činily pouze 360,- Kčs s tím, že žalobce má nárok na náklady přestěhování v místě svého původního bydliště; pouze v této části žalobě vyhověl.

Krajský soud v Ostravě rozsudek soudu prvého stupně zrušil, řízení zastavil a věc postoupil Městskému národnímu výboru v Č. T.

Z odůvodnění:

Zjištění okresního soudu jsou v souladu s provedeným dokazováním. Za těchto zjištění však okresní soud pochybil, pokud ve věci meritorně rozhodl. Podle ustanovení § 54 odst. 2 zák. č. 41/1964 Sb. zruší-li národní výbor právo užívat byt ve prospěch vlastníka rodin. domku, může mu v odůvodněných případech uložit povinnost nahradit dosavadnímu uživateli stěhovací náklady. Podle ustanovení § 54 odst. 4 cit. zák. soud rozhoduje o povinnosti k náhradě stěhovacích nákladů v případech uvedených v občanském zákoníku.

Ve smyslu cit. ustanovení je tedy rozhodování o povinnosti k náhradě stěhovacích nákladů v případě zrušení práva užívání bytu v rodinném domku z pravomoci soudu vyňato a příslušným k projednání je národní výbor. K této okolnosti bylo proto nutno ve smyslu ustanovení § 103, 104 odst. 1 o. s. ř. přihlédnout. Nezbylo proto, než v případě uplatněného nároku v částce 550,- Kčs výrok okresního soudu v odst. 1 a 2 rozhodnutí ve smyslu cit. ustanovení změnit tak, že se řízení zastavuje a věc v tomto rozsahu postupuje k dalšímu projednávání MěstNV v Č. T.