Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. 3. 1967, sp. zn. 4 Cz 88/67, ECLI:CZ:KSHK:1967:4.CZ.88.1967.1

Právní věta:

K výkladu § 2 odst. 2 vyhl. č. 45/1964 Sb.

 "Jednotlivý předmět" ve smyslu tohoto ustanovení je nutno posuzovat samostatně, i když se oprava provádí současně na více předmětech najednou, případně když k opotřebení těchto předmětů dojde naráz.

Soud: Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí: 01.03.1967
Spisová značka: 4 Cz 88/67
Číslo rozhodnutí: 5
Rok: 1968
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Byt, Hospodaření s byty, Výživné dítěte
Předpisy: 40/1964 Sb. § 161 45/1964 Sb. § 2
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Okresní soud ve Svitavách zamítl žalobu o zaplacení částky 209,- Kčs, jejíhož zaplacení se žalobce domáhal z důvodu provedené opravy 6 kusů rolet v bytě, jehož je žalovaný uživatelem.

Krajský soud v Hradci Králové změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobě o zaplacení částky 209,- Kčs vyhověl.

Z odůvodnění:

Bylo prokázáno, že skutečně došlo k výměně pláten, případně dalším úpravám u šesti kusů rolet. Celkový náklad na tyto opravy činil 209,38 Kčs. Přitom úprava rolet tak, jak byla provedena, není zahrnuta mezi opravy uvedené v příloze vyhl. č. 45/1964 Sb.

Vzhledem k těmto zjištěním nelze považovat za správný závěr prvého soudu, že když rolety ve všech oknech byly opotřebeny naráz a také oprava byla naráz provedena, jde o jednu věc, i když se jedná o několik předmětů. Odkaz prvého soudu na jiné příklady, jako je nátěr oken, dveří a oprava opadané omítky, neobstojí. Sám soud konstatuje, že šlo o několik předmětů. V § 2 odst. 2 vyhl. č. 45/1964 Sb. je uvedeno, že drobnými opravami jsou rovněž jiné opravy bytů, jakož i výměny drobných součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo vybavení v příloze neuvedené, jestliže náklad na jednu opravu zjištěný podle platných cenových předpisů nepřevýší částku 50,- Kčs. Vyhláška zde výslovně vychází z toho, že má jít o jednotlivé předměty zařízení nebo vybavení bytu. Z toho lze učinit pouze jediný závěr, že každý takový jednotlivý předmět je nutno posuzovat samostatně, i když se oprava provádí současně na více předmětech najednou, případně když k opotřebení těchto předmětů dojde naráz.

Srovnání oprav rolet s nátěrem oken, příp. s dalšími opravami rovněž neobstojí, neboť zde nejde o drobné opravy, ale o údržbu bytu a domu podle § 161 odst. 1 o. z. a zde je dána povinnost organizaci hradit náklady této údržby. I když v rámci svépomoci si nátěry dveří apod. provádějí sami uživatelé bytů, organizace běžně poskytuje potřebný materiál zcela bezplatně, právě v rámci své povinnosti řádné údržby bytů. I z toho je zřejmé, že žaloba je důvodná, pokud žádá, aby náklady na opravu rolet nesl žalovaný jako uživatel bytu ze svého. Přitom je nerozhodné, že žalovaný nezavinil opotřebování plátna rolet, protože v případě zavinění by bylo jeho povinností nahradit škodu v plném rozsahu, bez ohledu na výši.