Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 13.07.1965, sp. zn. 5 Co 342/65, ECLI:CZ:KSBR:1965:5.CO.342.1965.1

Právní věta:

V řízení o zrušení práva užívání bytu zahájenému k návrhu národního výboru nutno přibrat organizaci spravující bytový majetek jako účastníka řízení.

Soud: Krajský soud v Brně
Datum rozhodnutí: 13.07.1965
Spisová značka: 5 Co 342/65
Číslo rozhodnutí: 80
Rok: 1966
Sešit: 6-7
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Byt, Hospodaření s byty, Řízení před soudem
Předpisy: 99/1963 Sb. § 32
§ 90 40/1964 Sb. § 184
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 80/1966 sb. rozh.

V řízení o zrušení práva užívání bytu zahájenému k návrhu národního výboru nutno přibrat organizaci spravující bytový majetek jako účastníka řízení.

(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze dne 13. července 1965, 5 Co 342/65.)

Okresní soud Brno-město zrušil podle § 184 písm. d) o. z. právo odpůrce užívat dvoupokojový byt s kuchyní a příslušenstvím v B. a uložil odpůrci vystěhovat se z bytu do 15 dnů poté, kdy mu bude národním výborem poskytnuto náhradní ubytování.

Krajský soud v Brně rozhodnutí soudu prvého stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Z odůvodnění:

Národní výbor má podle § 32 o. s. ř. právo, aby podal návrh na zahájení řízení, má-li za to, že to vyžaduje zájem společnosti. V souzené věci jde nepochybně o takový návrh, když národní výbor navrhuje zrušení odpůrcova práva užívat byt v zájmu společnosti na náležitém využití bytového prostoru, protože prý odpůrce neužívá bytu v B. bez vážných důvodů. Národní výbor však nemůže v takovém případě vystupovat jako účastník řízení, neboť není účastníkem právního vztahu – osobního užívání bytu – který je předmětem navrhovaného řízení. Účastníky řízení ( § 90 o. s. ř.) jsou organizace spravující bytový majetek a občan, se kterým byla uzavřena na základě rozhodnutí o přidělení bytu dohoda o odevzdání a převzetí bytu zakládající právo užívat byt ( § 154 a § 155 o. z.). Národní výbor může toliko podat návrh na zahájení řízení mezi těmito účastníky. Není proto možné, aby se řízení o zrušení práva užívání bytu, zahájeného na návrh národního výboru, nezúčastnila organizace, spravující bytový majetek, tedy jedna ze smluvních stran právního vztahu, jenž je předmětem tohoto sporu, které občanský zákoník v ust. § 184 písm. d) především dává oprávnění navrhnout zrušení práva užívat byt, neužívá-li ho uživatel bytu bez vážných důvodů.

Protože tedy okresní soud nepřibral za účastníka toho, kdo měl být účastníkem, musel být napadený rozsudek k odvolání odpůrce zrušen a věc vrácena soudu prvého stupně k dalšímu řízení ( § 221 odst. 1 písm. d), odst. 2 o. s. ř.