Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 19.11.1965, sp. zn. 5 Cz 101/65, ECLI:CZ:NS:1965:5.CZ.101.1965.1

Právní věta:

Došlo-li před dnem 1. dubna 1964 k zániku exekuce na plat, nelze po tomto datu postupovat podle § 293 odst. 1 o. s. ř.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 19.11.1965
Spisová značka: 5 Cz 101/65
Číslo rozhodnutí: 11
Rok: 1966
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 293
§ 294
§ 367
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Usnesením býv. lidového soudu v Ostrově ze dne 5. 3. 1959 byla povolena exekuce na plat (pracovní odměnu) povinného a vydobytí pohledávky oprávněného ve výši 431 754,61 Kčs s přísl.; povinný byl tehdy ve výkonu trestu odnětí svobody. Po propuštění povinného z výkonu trestu odnětí svobody (15. 10. 1963) navrhl oprávněný pokračování výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (dříve exekuce na plat) ve smyslu ustanovení § 293 odst. 1 o. s. ř.

Okresní soud v Karlových Varech návrhu na pokračování výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (dříve exekuce na plat) vyhověl.

Nynějšímu plátci mzdy povinného doručil podle ustanovení § 294 odst. 3 o. s. ř. své usnesení ze dne 11. 12. 1964, v němž mj. stanovil, že pro pořadí pohledávky oprávněného je rozhodný den 24. 3. 1959 (den doručení usnesení býv. lidového soudu v Ostrově ze dne 5. 3. 1959, jímž byla povolena exekuce na plat (pracovní odměnu), povinného, tehdejšímu poddlužníku).

Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím okresního soudu v Karlových Varech byl porušen zákon a toto rozhodnutí zrušil.

Z odůvodnění:

Usnesení o povolení exekuce na plat (pracovní odměnu) postihovalo za účinnosti občanského soudního řádu z roku 1950 zásadně toliko plat dlužníka u toho plátce mzdy, který byl v tomto usnesení označen jako poddlužník (výjimka daná zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 57/1955 Sb. se týkala jen případů vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí). Jakmile skončil mezi dlužníkem a označeným poddlužníkem takový právní poměr, z něhož dlužníku plynul nárok na plat (pracovní odměnu), povolená exekuce zanikla. Tak tomu bylo i v tomto případě, kdy exekuce na plat (pracovní odměnu) povinného, povolená usnesením býv. lidového soudu v Ostrově ze dne 5. 3. 1959, zanikla v souvislosti s propuštěním povinného z výkonu trestu odnětí svobody.

Zánik exekuce na plat před dnem 1. 4. 1964 (účinnost nového občanského soudního řádu) bránil v této věci postupu podle ustanovení § § 367 odst. 1, § 293 odst. 1 a § 294 odst. 3 o. s. ř.; jestliže toho okresní soud v Karlových Varech nedbal, porušil zákon právě v uvedených ustanoveních občanského soudního řádu.

Poznámka: Srov. i § 4 odst. 2, 5 vyhl. č. 100/1963 Sb.