Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 06.01.1965, sp. zn. 11 Co 200/64, ECLI:CZ:MSPH:1965:11.CO.200.1964.1

Právní věta:

Pro rozhodování o otázce zániku členství ve stavebním bytovém družstvu není dána pravomoc soudu.

Soud: Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 06.01.1965
Spisová značka: 11 Co 200/64
Číslo rozhodnutí: 76
Rok: 1965
Sešit: 9
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Pravomoc soudu civilního, Řízení před soudem
Předpisy: 99/1963 Sb. § 7
§ 103
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 76/1965 sb. rozh.

Pro rozhodování o otázce zániku členství ve stavebním bytovém družstvu není dána pravomoc soudu.

(Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 6. ledna 1965, 11 Co 200/64.)

Obvodní soud pro Prahu 9 zastavil řízení, jímž se žalobce domáhal toho, aby bylo vysloveno, že rozhodnutí členské schůze stavebního bytového družstva o zbavení členství žalobce v tomto družstvu je neplatné.

V odvolání uplatňoval žalobce, že jde o občanský právní poměr, a základním právním předpisem, který je třeba zkoumat při zjišťování, zda jsou splněny podmínky řízení ( § 103 o. s. ř.), je § 7 o. s. ř., kde jsou dokonce družstevní vztahy výslovně vyjmenovány mezi těmi, o nichž rozhodují soudy, pokud není jinak stanoveno. V daném případě není předpis, který by řešení tohoto právního vztahu přesunul na jiný orgán; jde ostatně o právní vztah mezi občany a to právní vztah který přísluší rozhodovat soudu. Vyplývá to i z ustanovení obč. zákoníka, kde v části třetí, hlavy první se mnohá ustanovení vztahují přímo na člena bytového stavebního družstva a na právní poměry, které vznikly mezi ním a družstvem.

Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.

Z odůvodnění:

Otázky členství ve stavebních bytových družstvech jsou upraveny v družstevně-právních předpisech a stanovách a proto tu jde, jak plyne ze zákona a z povahy věci, o otázky čistě členské, o nichž je oprávněn rozhodovat výlučně povolaný družstevní orgán. Není proto dána pravomoc soudu ve smyslu § 7 o. s. ř. První soud tedy nepochybil, když řízení o otázce zániku členství žalobců v družstvu zastavil podle § 104 odst. 1 o. s. ř. pro nedostatek základní podmínky řízení.