Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30.03.1965, sp. zn. 7 Co 101/65, ECLI:CZ:KSUL:1965:7.CO.101.1965.1

Právní věta:

Vklad na vkl. knížce lze při výkonu rozhodnutí postihnout způsobem uvedeným v § 334 o. s. ř., nikoliv však podle § 313 o. s. ř.

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Datum rozhodnutí: 30.03.1965
Spisová značka: 7 Co 101/65
Číslo rozhodnutí: 59
Rok: 1965
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Řízení před soudem, Výkon rozhodnutí, Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky
Předpisy: 99/1963 Sb. § 313
§ 334
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 59/1965 sb. rozh.

Vklad na vkl. knížce lze při výkonu rozhodnutí postihnout způsobem uvedeným v § 334 o. s. ř., nikoliv však podle § 313 o. s. ř.

(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. března 1965, 7 Co 101/65.)

Okresní soud v Lounech zakázal na návrh oprávněného Státní spořitelně v L. výplatu vkladu 1000,- Kčs, uloženého na vkladní knížce povinného.

Ve svém odvolání proti tomuto rozhodnutí uplatňoval povinný, že vkladní knížka není jeho vlastnictvím, nýbrž že jde o vlastnictví jeho dcery.

Krajský soud v Ústí nad Labem změnil rozhodnutí soudu prvého stupně tak, že návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí přikázání pohledávky nevyhověl.

Z odůvodnění:

Podle § 257 o. s. ř. lze nařídit a provést výkon rozhodnutí jen způsoby v zákoně uvedenými, přičemž výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky možno provést srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitostí.

V daném případě oprávněný vymáhá zaplacení peněžité částky podle § 312 o. s. ř., a sice přikázáním jiné peněžité pohledávky, než pohledávky z účtu peněžního ústavu. Tento způsob výkonu rozhodnutí se podle § 313 o. s. ř. provádí tak, že soud zakáže povinnému, aby se svou pohledávkou jakkoli nakládal a dlužníku povinného uloží, aby pohledávku vyplatil oprávněnému.

Tohoto způsobu výkonu rozhodnutí nelze však použít na vklad uložený na výherní vkladní knížce. Takovou pohledávku lze postihnout při výkonu rozhodnutí jen způsobem uvedeným v § 334 o. s. ř., ježto vkladní knížka má charakter movité věci.

Vzhledem k tomu odvolací soud rozhodnutí soudu prvého stupně změnil, přičemž nebylo nutné zabývat se námitku odvolatele, že týkající se vlastnického práva k vkladní knížce.