Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19.05.1965, sp. zn. 5 Co 122/65, ECLI:CZ:KSUL:1965:5.CO.122.1965.1

Právní věta:

Věřitel zůstavitele není oprávněn podat odvolání do rozhodnutí státního notářství, jímž byla určená obecná cena majetku zůstavitele a výše dluhu a předlužení.

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Datum rozhodnutí: 19.05.1965
Spisová značka: 5 Co 122/65
Číslo rozhodnutí: 58
Rok: 1965
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Dědění, Řízení před soudem, Řízení před státním notářstvím
Předpisy: 95/1963 Sb. § 28 99/1963 Sb. § 203
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 58/1965 sb. rozh.

Věřitel zůstavitele není oprávněn podat odvolání do rozhodnutí státního notářství, jímž byla určená obecná cena majetku zůstavitele a výše dluhu a předlužení.

(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. května 1965, 5 Co 122/65.)

Státní notářství v Mostě vydalo rozhodnutí, jímž určilo obecnou cenu majetku zůstavitelky, výši dluhu a předlužení. Do tohoto rozhodnutí podal odvolání věřitel zůstavitelky.

Krajský soud v Ústí nad Labem odvolání zamítl.

Z odůvodnění:

Kdy je věřitel zůstavitele účastníkem řízení, je speciálně stanoveno v § 28 not. řádu, zák. č. 95/1963 Sb., a to toliko v případě § 38 not. řádu (přenechání předluženého dědictví věřiteli k úhradě dluhu), v případě vypořádání věřitelovy pohledávky ( § 484 odst. 3 o. z.) a při likvidaci dědictví ( § 43 a násl. not. řádu). Účast věřitelů je omezena jen na případy, kdy jde bezprostředně o jejich zájmy. Předmětem napadeného rozhodnutí nebyl žádný z případů v § 28 not. řádu uvedených. Není proto odvolatel na tomto úseku řízení jeho účastníkem.

Vzhlede k tomu, že podle ustanovení § 203 o. s. ř. může podat odvolání jen účastník řízení, je nutno pokládat odvolatele za osobu, která není oprávněna k podání odvolání. Bylo proto jeho odvolání podle ustanovení § 218 odst. 1 písm. b) o. s. ř. zamítnuto.