Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 17.11.1964, sp. zn. 9 Co 629/64, ECLI:CZ:MSPH:1964:9.CO.629.1964.1

Právní věta:

Rekreační chata je nemovitostí, je-li spojena se zemí pevnými základy.

Soud: Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 17.11.1964
Spisová značka: 9 Co 629/64
Číslo rozhodnutí: 27
Rok: 1965
Sešit: 4
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Věc nemovitá
Předpisy: 99/1963 Sb. § 88 40/1964 Sb. § 119
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 27/1965 sb. rozh.

Rekreační chata je nemovitostí, je-li spojena se zemí pevnými základy.

(Rozhodnutí městského soudu v Praze ze dne 17. listopadu 1964, 9 Co 629/64.)

Mezi účastníky je spor o úpravu spoluužívání rekreační chaty.

Obvodní soud pro Prahu 5 vyslovil svou nepříslušnost k projednání věci s tím, že chata, jíž se spor týká, se nalézá v obvodu okresního soudu v B.

Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.

Z odůvodnění:

V odvolání žalobci uplatňují, že předmětná chata není nemovitostí ve smyslu § 119 odst. 2 o. z., a že proto nelze příslušnost soudu určovat podle § 88 písm. h) o. s. ř.

Odvolací soud zjistil zprávou MNV v R. ze dne 31. 10. 1964, že chata je srubová na zděné podezdívce v rozměrech 6krát 5 m zastavěné plochy.

Odvolací soud po přezkoumání rozhodnutí dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 119 odst. 2 o. z. jsou nemovitosti mimo pozemky také stavby spojené se zemí pevným základem. Je tedy nemovitostí i rekreační chata, jestliže je spojena se zemí pevnými základy. V daném případě je chata spojena se zemí zděnou podezdívkou a jde tudíž o nemovitost. Je nerozhodné, že je zařízena tak, že je rozmontovatelná a že ji lze snadno připevnit k základu, když tento základ je pevně v zemi zakotven. Také z toho, že je postavena na cizím pozemku, nelze s ohledem na citované ustanovení o. z. dovodit, že by snad tato chata byla věcí movitou.

Protože pak řízení se týká nemovitosti, je příslušný soud, v jehož obvodu nemovitost je ( § 88 písm. h) o. s. ř.).

Rozhodnutí soudu prvého stupně je tedy správné.