Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 22.09.1964, sp. zn. 6 Co 495/64, ECLI:CZ:MSPH:1964:6.CO.495.1964.1

Právní věta:

V řízení o zastavení výkonu rozhodnutí podle § 290 odst. 2 o. s. ř. nelze chování povinného posuzovat odtrženě od toho, jak plní své platební povinnosti.

Soud: Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 22.09.1964
Spisová značka: 6 Co 495/64
Číslo rozhodnutí: 19
Rok: 1965
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 290
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Usnesením ze dne 23. 11. 1961 byl proti povinnému nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy pro celkem nepatrný nedoplatek výživného za jeden měsíc. Výkon rozhodnutí pak probíhal delší dobu, a to jen pro běžné výživné.

Povinný učinil dne 20. 4. 1964 návrh na zastavení výkonu rozhodnutí, ježto má řádný poměr k práci a výkon rozhodnutí je prováděn jen pro běžné výživné.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 25. června 1964 č. j. 8 E 1827/61-16, tomuto návrhu vyhověl.

V odvolání proti tomuto usnesení bylo uplatňováno, že povinný nesplňuje předpoklad pro takovýto postup. Prohlášení dnešního zaměstnavatele čerpá zkušenosti jen z jednoměsíčního pracovního poměru a chování povinného vůči rodině je v rozporu se zásadami socialistické morálky.

Městský soud v Praze usnesení soudu prvého stupně potvrdil.

Z odůvodnění:

Nelze přehlédnout skutečnost, že povinný projevil dostatečný smysl pro své platební povinnosti, když v průběhu výkonu rozhodnutí dvakrát hlásil během dvou dnů, že změnil svého zaměstnavatele, aby soud mohl včas učinit potřebná opatření. I když šlo o zákonnou povinnost dlužníka, nasvědčuje rychlost, s níž bylo uvedené oznámení učiněno, tomu, že povinný má smysl pro plnění svých platebních povinností.

Tyto závěry vyplývají za zjištění soudu prvého stupně na základě zprávy plátce mzdy a závodního výboru ROH. Na posledním pracovišti pracuje sice povinný jen jeden měsíc, ale před nedávnou dobou zda pracoval po dobu čtyř let a jde o svědomitého pracovníka, který plnil a plní své povinnosti dobrovolně a ujistil také závodní výbor ROH, že výživné bude pravidelně platit.

Jen tyto skutečnosti jsou rozhodující pro závěr, zda má či nemá být rozhodnuto podle § 290 odst. 2 o. s. ř. Jaké jsou vztahy povinného vůči matce oprávněných, způsobil-li rozvrat manželství, a podobně, to vše jsou skutečnosti, jež s výkon rozhodnutí nemají co společného. Pro rozhodnutí podle § 290 odst. 2 o. s. ř. je rozhodující pouze, zda výkon rozhodnutí se vede jen pro běžné výživné a zda vzhledem k chování povinného a jeho poměru k práci lze předpokládat, že bude výživné platit dobrovolně, je tedy nutno chování povinného posuzovat z toho hlediska, jak plní své platební povinnosti, a nikoliv odtrženě od tohoto vztahu, jak se domnívají oprávnění.