Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23.12.1964, sp. zn. 5 Co 500/64, ECLI:CZ:KSUL:1964:5.CO.500.1964.1

Právní věta:

V řízení o návrhu na zrušení osvojení není přípustné přenesení příslušnosti.

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Datum rozhodnutí: 23.12.1964
Spisová značka: 5 Co 500/64
Číslo rozhodnutí: 22
Rok: 1965
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Osvojení, Příslušnost soudu v civilním řízení místní, Řízení před soudem
Předpisy: 94/1963 Sb. § 63 99/1963 Sb. § 88
§ 177
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Okresní soud v Teplicích rozhodl o přenesení své příslušnosti v řízení o návrhu na zrušení osvojení na okresní soud v P.

Krajský soud v Ústí nad Labem změnil rozhodnutí soudu prvého stupně tak, že příslušným zůstává okresní soud v Teplicích.

Z odůvodnění:

Odvolání osvojitele, který s přenesením příslušnosti nesouhlasí, je důvodné.

K projednání návrhu na zrušení osvojení je příslušný soud, v jehož obvodu má nezletilá podle určení svého zákonného zástupce své bydliště ( § 88 písm. c) o. s. ř.). Jejím zákonným zástupcem je podle ustanovení § 63 odst. 1 zák. o rod. osvojitel. I když se nezletilá v současné době fakticky zdržuje proti vůli osvojitele v obvodu okresního soudu v P., nemění to ničeho na skutečnosti, že její trvalé bydliště je v B., kde podle vůle jejího zákonného zástupce po léta v jeho domácnosti byla vychovávána a odkud v červenci 1964 bez jeho souhlasu odešla. Příslušný k projednání návrhu na zrušení osvojení je tudíž okresní soud v Teplicích.

Pokud napadeným usnesením přenášel okresní soud v Teplicích svou příslušnost na okresní soud v P., přehlédl, že ustanovení § 177 odst. 2 o. s. ř. je použitelné pouze ve věcech péče soudu o nezletilé, tj. ve věcech uvedených v § 176 o. s. ř. Přenášením příslušnosti není však přípustné v řízen o osvojení a o zrušení osvojení, neboť ustanovení § 181 až § 185 o. s. ř., jež upravuje řízení o osvojení, přenášení příslušnosti způsobem, jakým je provedl okresní soud, neumožňují.