Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 02.09.1964, sp. zn. 4 Co 371/64, ECLI:CZ:KSHK:1964:4.CO.371.1964.1

Právní věta:

Schválením smíru ve věci, v níž je dána výlučná pravomoc hospodářské arbitráže, překročil soud svou pravomoc.

Soud: Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí: 02.09.1964
Spisová značka: 4 Co 371/64
Číslo rozhodnutí: 57
Rok: 1964
Sešit: 9-10
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Pravomoc soudu civilního, Řízení před soudem, Řízení rozhodčí, Smír, Smír soudní
Předpisy: 99/1963 Sb. § 7 116/1964 Sb.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 57/1964 sb. rozh.

Schválením smíru ve věci, v níž je dána výlučná pravomoc hospodářské arbitráže, překročil soud svou pravomoc.

(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 2. září 1964, 4 Co 371/64).

Okresní soud ve Svitavách usnesením schválil smír mezi JZD v B. a JZD v T.

Do tohoto usnesení podalo odvolání JZD v T. s tím, že za ně jednal předseda, který neměl plnou moc, a že považuje schválený smír za neplatný.

Krajský soud v Hradci Králové usnesení soudu prvního stupně zrušil, řízení zastavil a věc postoupil k projednání krajské státní arbitráži v Hradci Králové.

Z odůvodnění:

Krajský soud především zkoumal, zda jsou splněny podmínky řízení, jak mu to ukládá § 103 o. s. ř. Jde o majetkový spor mezi dvěma jednotnými zemědělskými družstvy. Pro rozhodování hospodářských sporů, kde je alespoň jedna ze stran JZD, je dána výlučná pravomoc hospodářské arbitráže podle vyhlášky číslo 116/1964 Sb. ze dne 18. 6. 1964. Podle citovano vyhlášky tyto spory zahájené po 30. 6. 1964 rozhoduje státní arbitráž. Návrh k zahájení smírčího řízení došel okresnímu soudu 2. 7. 1964, tedy v době, kdy již platila shora uvedená vyhláška hlavního arbitra ČSSR.

Lze připustit, že soud může podle § 59 a násl. o. s. ř. výchovně působit na účastníky tak, aby dohodou vyřešili svůj spor. Tím nezasahuje do pravomoci jiných orgánů. Nemůže však v jejich sporu rozhodovat, a to ani schválením smíru, k němuž došlo ve smírčím řízení ( § 69 a § 99 o. s. ř.), i kdyby účastníci shodně o schválení smíru požádali. Jde totiž v takovém případě o rozhodnutí ve věci samé, neboť soudem schválený má účinky pravomocného rozsudku ( § 99 odst. 3 o. s. ř.) a je podkladem pro výkon rozhodnutí podle § 251 a násl. o. s. ř. Schválením smíru překročil soud svou pravomoc danou mu § 7 o. s. ř.

Se zřetelem na ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. bylo usnesení soudu prvého stupně zrušeno, řízení zastaveno a věc postoupena krajské státní arbitráži ( § 14 zák. č. 121/1962 Sb. o hospodářské arbitráži).