Rozhodnutí Okresního soudu v Gottwaldově ze dne 31.05.1963, sp. zn. 3 T 150/63, ECLI:CZ:OSZL:1963:3.T.150.1963.1

Právní věta:

Občanský průkaz, který potvrzuje důležité údaje týkající se totožnosti a dalších osobních dat občana Československé socialistické republiky, je veřejnou listinou ve smyslu § 176 odst. 1 tr. zák. 

Podstatnou změnou obsahu veřejné listiny je nejen jeho pozměnění anebo doplnění, ale i odstranění určitých údajů veřejnou listinou zjišťovaných (např. odstranění údajů o předchozích zaměstnáních na str. 9 - 11 občanského průkazu).

Soud: Okresní soud v Gottwaldově
Datum rozhodnutí: 31.05.1963
Spisová značka: 3 T 150/63
Číslo rozhodnutí: 49
Rok: 1963
Sešit: 10
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Padělání a pozměňování veřejné listiny, Příživnictví
Předpisy: 140/1961 Sb. § 176
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Rozsudkem okresního soudu v Gottwaldově ze dne 31. května 1963 sp. zn. 3 T 150/63 byl obžalovaný uznán vinným trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že v Ostravě koncem roku 1962 ve snaze zastříti skutečnosti rozhodné pro posouzení ukončení pracovního poměru vytrhl ze svého občanského průkazu listy 10 a 11 obsahující údaje o předchozích zaměstnáních.

Z odůvodnění:

Obžalovaný v červenci 1962 byl vyslán ze SVITU Otrokovice na uhelnou brigádu na Ostravsko a nastoupil na dole Rudý říjen. Obžalovaný 15. 8. 1962 onemocněl zánětem spojivek a byl uznán neschopným práce, nedocházel však řádně k lékařské kontrole a po uzdravení práci nenastoupil, neboť chtěl docílit rozvázání pracovního poměru. Hledal si po Ostravě jiné zaměstnání, ale protože neměl v občanském průkaze zaznamenáno ukončení pracovního poměru s dolem Rudý říjen a tam s ním nechtěli rozvázat pracovní poměr dříve, dokud neukončí svůj jednoroční závazek, rozhodl se, někdy koncem roku 1962 v blíže nezjištěné době, že svůj občanský průkaz upraví tak, že z něho vytrhne stránky, na nichž je záznam o pracovním poměru na dole Rudý říjen. To také učinil a z občanského průkazu vytrhl listy 10 a 11 a s takto pozměněným občanským průkazem se ucházel o zaměstnání na ČSD Ostrava, při čemž tato jeho trestná činnost vyšla najevo.

Občanský průkaz, který potvrzuje důležité údaje týkající se totožnosti a dalších osobních dat občana Československé socialistické republiky, je veřejnou listinou ve smyslu § 176 odst. 1 tr. zák.

Podstatnou změnou obsahu veřejné listiny je nejen pozměnění anebo doplnění obsahu veřejné listiny, ale i odstranění určitých údajů veřejnou listinou zjišťovaných, např. odstranění údajů o předchozích zaměstnáních na str. 9 – 11 občanského průkazu. Tím, že vytrhl listy č. 10 – 11 občanského průkazu a vykazoval se takto pozměněným občanským průkazem při vstupu do zaměstnání, naplnil obžalovaný znaky trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák.