Rozhodnutí Krajského soudu v Prešově ze dne 30.03.1960, sp. zn. 3 Co 199/60, ECLI:CZ:KSPO:1960:3.CO.199.1960.1

Právní věta:

V prípade, že dôkaz krvnou skúškou nie je možné po určitý čas, t. j. pred dovŕšením jedného roku veku dieťaťa vykonať, súd konanie odročí do tej doby, kedy dieťa dosiahne veku jedného roku. Okolnosť, že dôkaz krvnou skúškou nie je možné po určitý čas, t. j. pred dovŕšením jedného roku veku dieťaťa vykonať, nie je dôvodom pre prerušenie konania podla § 70, poťažne § 80 o. s. p.

Soud: Krajský soud v Prešově
Datum rozhodnutí: 30.03.1960
Spisová značka: 3 Co 199/60
Číslo rozhodnutí: 60
Rok: 1961
Sešit: 8
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Řízení před soudem, Určování otcovství, Výchova dítěte
Předpisy: 142/1950 Sb. § 70
§ 80
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 60/1961 sb. rozh.

V prípade, že dôkaz krvnou skúškou nie je možné po určitý čas, t. j. pred dovŕšením jedného roku veku dieťaťa vykonať, súd konanie odročí do tej doby, kedy dieťa dosiahne veku jedného roku.

Okolnosť, že dôkaz krvnou skúškou nie je možné po určitý čas, t. j. pred dovŕšením jedného roku veku dieťaťa vykonať, nie je dôvodom pre prerušenie konania podľa § 70, poťažne § 80 o. s. p.

(Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove z 30. marca 1960, 3 Co 199/60).

Ľudový súd v Prešove prerušil konanie o zistenie otcovstva a platenie výživného podľa § 80 o. s. p. z toho dôvodu, že dieťa, o ktoré v tomto spore išlo, nedosiahlo dosiaľ veku jedného roku, takže dôkaz krvnou skúškou nie je zatiaľ možné vykonať.

Krajský súd v Prešove rozhodnutie súdu prvej stolice zrušil.

Z odôvodnenia:

Ak dieťa, o ktoré ide v spore o zistenie alebo zapretie otcovstva, nedovŕšilo dosiaľ jeden rok svojho veku, nie je možné vykonať dôkaz krvnou skúškou; súdne konanie, ktoré je už v behu, je preto potrebné odročiť do toho času, dokiaľ dieťa vek jedného roku nedovŕši – pokiaľ pravdaže nie je potrebné vykonať zatiaľ ostatné dôkazy. Prerušenie konania nie je namieste, nakoľko skutočnosť, že s dieťaťom nie je možné zatiaľ vykonať krvnú skúšku, nie je predpokladom pre prerušenie konania. Tá okolnosť, že dôkaz krvnou skúškou nie je možné po určitý čas, t. j. pred dovŕšením jedného roku veku dieťaťa vykonať, nemôže byť posudzovaná ako predbežná otázka, o ktorej by patrilo rozhodnúť inému súdu alebo orgánu štátnej správy ( § 70 o. s. p.) ani ako prekážka trvalejšej povahy, ktorá by bránila účastníkovi zúčastniť sa konania ( § 80 o. s. p.).