Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.07.2008, sen. zn. 1 VSPH 101/2008-P, ECLI:CZ:VSPH:2008:1.VSPH.101.2008.1

Právní věta:

Dlužníkovi věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nemá vliv na běh lhůty stanovené k podání přihlášek v rozhodnutí o úpadku.

Soud: Vrchní soud v Praze
Datum rozhodnutí: 15.07.2008
Spisová značka: 1 VSPH 101/2008-P
Číslo rozhodnutí: 36
Rok: 2009
Sešit: 3
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Úpadek
Předpisy: § 173 předpisu č. 182/2006Sb.
§ 185 předpisu č. 182/2006Sb.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

K r a j s k ý s o u d v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení dlužníka R. P., s. r. o. (dále jen dlužník), usnesením ze dne 3. 6. 2008 odmítl ve smyslu § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) přihlášku věřitele MC, s. r. o., ve výši 112 045 Kč a uvědomil ho o tom, že právní mocí rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Proti usnesení soudu prvního stupně se tento věřitel včas odvolal a namítal, že dne 19. 5. 2008 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs; pro podání přihlášek do konkursního řízení se podle odvolatele stanovuje lhůta nová.

V r c h n í s o u d v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno. Potvrdil proto rozhodnutí soudu prvního stupně.

Z odůvodnění:

Z § 173 IZ ve spojení s § 185 IZ plyne, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a odmítne je. Právní mocí rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Lhůta k podání přihlášek, již v rozhodnutí o úpadku ze dne 10. 3. 2008 insolvenční soud stanovil, by byla zachována tehdy, pokud by byla přihláška podána nejpozději dne 9. 4. 2008. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku – zde prohlášení konkursu – na běhu lhůty stanovené k podání přihlášek v rozhodnutí o úpadku nic nemění. Jestliže soud prvního stupně přihlášku ze dne 2. 6. 2008 odmítl jako opožděnou, rozhodl správně a odvolací soud proto napadené rozhodnutí dle § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.