Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13.04.2001, sp. zn. F 6330/2001, ECLI:CZ:KSHK:2001:F.6330.2001.1

Právní věta:

Podle ustanovení § 28 odst. 2 písm. c) obch. zák. se do obchodního rejstříku zapisuje i zástavní právo k obchodnímu podílu zřízené rozhodnutím finančního úřadu.

Soud: Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí: 13.04.2001
Spisová značka: F 6330/2001
Číslo rozhodnutí: 79
Rok: 2004
Sešit: 9-10
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Obchodní rejstřík, Zástavní právo
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Rozhodnutím Finančního úřadu ve Vysokém Mýtě ze dne 22. 2. 2001, které nabylo právní moci dne 29. 3. 2001, bylo zřízeno zástavní právo k obchodnímu podílu společníka J. B. ve společnosti B., s. r. o., v souladu s ustanovením § 72 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění daňové pohledávky a jejího příslušenství.

K r a j s k ý s o u d v Hradci Králové rozhodl usnesením ze dne 13. 4. 2001, že soud zahajuje řízení v právní věci obchodní společnosti B., s. r. o., bez návrhu na doplnění zápisu ve vložce 6… oddílu C obchodního rejstříku.

Z odůvodnění:

Podle § 28 odst. 2 písm. c) obch. zák. se do obchodního rejstříku zapisuje zástavní právo k obchodnímu podílu, je-li zřízeno.

Návrh na zápis této právní skutečnosti nebyl rejstříkovému soudu podán, proto tento soud zahájil za použití ustanovení § 200b odst. 2 o. s. ř. v této věci řízení bez návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku.

Změna zápisu bude provedena v den nabytí právní moci rozhodnutí.